Vantaalla hyvä valmius sairaalakapasiteetin laajentamiseen

Vantaan sairaala valmistautuu sairaalakapasiteetin laajentamiseen ja varasairaalatoiminnan käynnistämiseen, mikäli koronatilanne tätä edellyttää.
Suunnitelma sairaalakapasiteetin laajentamisesta on valmistunut. Suunnitelma perustuu vaiheistettuun toimintamalliin ja sitä päivitetään tilannekuvan mukaisesti. Sairaalapaikkojen määrää voidaan tarpeen mukaan kasvattaa vaiheittain maksimissaan 231 sairaansijalla, jolloin koko sairaansijakapasiteetti kasvaa yhteensä 453 paikkaan. Mikäli kaikki sairaalapaikat ovat käytössä, edellyttää se 174 hoitajan ja 11-12 lääkärin lisäystä sairaalapalveluihin.

Hoitopaikkojen tarve on lähtökohtana sille, miten sairaalapaikkoja otetaan käyttöön

Lähtökohtana on, että perusterveyshuoltotasoista hoitoa koronapotilaille järjestetään ensisijaisesti sairaalatiloissa. Osa nykyisin käytössä olevista osastoista erikoistuu koronapotilaiden hoitoon ja muut osastohoidot väistävät varasairaalasuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelman mukaan - mikäli epidemia edellyttää vielä lisää sairaalapaikkoja - on mahdollista ottaa käyttöön juuri peruskorjauksesta valmistuneen Myyrinkodin osastoja väistötiloiksi sekä Koivukylän terveysasemalle perustettavan varasairaalan tiloja.

Väistötiloja tarvitaan

Kaunialan sairaala, Myyrinkodin osastot ja Koivukylän terveysaseman varasairaala toimivat ensisijaisesti väistötiloina, joihin siirretään muuta sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita niiltä osastoilta, joka muutetaan koronapotilaiden kohorttiosastoiksi.

”Mikäli koronapotilaiden määrä kasvaa yli sairaalan tiloihin laajennetun kapasiteetin, otamme tarvittaessa koronapotilaille käyttöön ensin Koivukylän terveysaseman ja sen jälkeen Myyrinkodin tilat. Tarkoitus on, että Myyrinkoti ja Kaunialan sairaala toimivat Vantaan sairaalan väistötiloina mahdollisimman pitkään”, kertoo Vantaan varasairaala-asioista vastaava Johanna Sinkkonen.

Varasairaalatoiminnan käynnistäminen suunnitelmien mukaisesti on etenemässä. ”Esimerkiksi Katriinan sairaalassa on mahdollista ottaa heti käyttöön 50 lisäpaikkaa. Peruskorjauksesta valmistunutta Myyrinkotia kalustetaan parhaillaan väistötilaksi, ja näillä näkymin tilat ovat otettavissa sairaalakäyttöön toukokuun alussa, mikäli on tarvetta.”

”Kaikki sairaalatoiminnan edellyttämät välttämättömät hankinnat ovat käynnissä. Tarvitaan sairaalakalusteita, hoitotarvikkeita, suojautumisvarusteita, lääkkeitä ja apuvälineitä sekä lisää terveydenhuollon ammattilaisia tekemään tätä tärkeää työtä”, summaa Sinkkonen.

Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa

”Vantaan sairaalalla on vahva ja aktiivinen konsultointiyhteys HUS:n kehkolääkärin ja keuhkopoliklinikan kanssa. Olemme saaneet tärkeää tukea potilaiden hoitoon ja hoitolinjauksiin liittyen erikoissairaanhoidosta, sekä samalla jakaneet omaa osaamistamme geriatristen potilaiden hoitoon liittyen”, Sinkkonen jatkaa.

”Vantaan sairaalapalveluissa on tehty hyvää työtä sairaalakapasiteetin kasvattamiseksi”, sanoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen. ”Suomen koronatilanteesta tehdään koko ajan ennusteita, jotka otamme huomioon suunnitelmissamme. Onnistumisen kannalta on keskeistä, kuinka hyvin ennusteet pitävät paikkansa ja miten hyvin saamme varmistettua lääkäri- ja hoitajakapasiteetin. Puitteet varasairaalatoiminnan kasvattamiselle ovat mielestäni kuitenkin hyvät ja luotan siihen, että hoitokapasiteetti Vantaalla riittää hyvin.

Julkaistu: 15.4.2020 
(muokattu: )