Studentfesterna flyttas till hösten

På grund av coronavirusläget firas inga examensfester på traditionellt sätt i slutet av maj vid Vandas läroanstalter. De som får en yrkesexamen och blir studenter kan ändå uppvaktas på något annat sätt på våren.

För att bli utexaminerad från någon yrkesutbildning eller bli student krävs ingen separat fest eller ett betyg som överlämnas vid en fest.

Vid alla daggymnasier i Vanda utropas abiturienterna till studenter lördagen den 30 maj på det sätt som respektive läroanstalt besluter om. – Det kan till exempel vara fråga om en videohälsning från rektorn eller ett brev som öppnas vid en viss tidpunkt, säger Ari Ranki, direktör för andra stadiets utbildning i Vanda.

Vanda yrkesinstitut Varia utexaminerar studerande under hela året. De som utexaminerats från Varia under början av år 2020 firas fredagen den 29 maj. Varia informerar om festarrangemangen på sina webbsidor och via de ansvariga lärarna.

Betyg

Betygen skickas till studerandena på det sätt som respektive läroanstalt tycker är bäst. Läroanstalterna informerar studerandena om de praktiska arrangemangen i Wilma, Studenta och på sina webbsidor före mitten av maj.

Examensfester

Examens- och studentfesterna för studerande är framför allt en familjefest, där läroanstalternas tillställningar är ett viktigt inslag. Det rekommenderas kraftigt att familjerna beaktar myndigheternas bestämmelser och rekommendationer när de fattar beslut om de egna examensfesterna och när de ska ordnas. Eftersom hälsa och trygghet kommer i första hand, ser det för tillfället ut som att traditionella examensfester kan ordnas tidigast på hösten.

I gymnasierna i Vanda ordnas fredag 28.8 en fest för alla som blir studenter under våren, om de begränsningar som orsakas av coronaepidemin möjliggör det. Samma dag firas också de IB-studenter som utexamineras från Tikkurilan lukio. Vid Varia ordnas ingen gemensam fest i augusti.

Julkaistu: 20.4.2020 
(muokattu: )