Tartuntatautipäivärahan haun ajalta palkat maksetaan normaalisti

Sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä on kirjoitettu vilkkaasti Vantaan kaupungin palkanmaksukäytännöstä tartuntatautipäivärahan haun aikana silloin, kun karanteeni on aiheutunut muusta kuin omasta sairastumisesta. Koronavirukselle altistumisen jälkeen karanteeniin määrätty oireeton työntekijä on oikeutettu hakemaan Kelalta niin kutsuttua tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa täysimääräisesti karanteeniajan ansionmenetyksen. Kelan pitkittyneistä käsittelyajoista johtuen karanteeniajan vähennys tehdään palkasta vasta kun päiväraha on maksettu.

Vantaan toimintaohje tilanteessa pohjaa kunnalliseen yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen (KVTES), jossa oikeus poissaoloajan palkkaan on määritelty sairastuneille, mutta ei oireettomina karanteeniin määrätyille henkilöille. Heille Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa korvaukseksi ansionmenetyksestä. Tartuntatautipäivärahan maksamista varten Kelaan toimitetaan kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös karanteeniin määräämisestä.

Kaupunki sai tiedon Kelan jopa 10 viikon mittaisiksi venyneistä tartuntatautipäivärahojen käsittelyajoista viime viikon perjantaina. Tämän jälkeen menettelyä päätettiin muuttaa niin, että poissaolon palkastapidätys suoritetaan vasta karanteeniin määrätyn henkilön saatua päivärahansa Kelasta, jotta ei synny tilannetta, jossa henkilön kuukausiansio laskee karanteenin takia. Tieto uudesta menettelytavasta ei valitettavasti tavoittanut heti kaikkia karanteenissa olleita.

Julkaistu: 22.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter