Vantaan lukiot jatkavat etäopetuksessa, ammattiopisto Varia palaa porrastetusti lähiopetukseen 14.5. alkaen

Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Valtioneuvosto linjasi 4.5., että 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten osalta lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Pääasiassa opetus jatkuu kuitenkin etänä 30.5. saakka.

Loppukevään ja kesäajan opetus, ohjaus ja arviointi järjestetään ottaen huomioon sillä hetkellä voimassaolevat ryhmäkoko-, hygienia- ym. ohjeet ja rajoitukset.

Vantaan lukiot

Perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat sekä lukioon valmistavan opetuksen (luva) opiskelijat palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen. Muut lukio-opiskelijat jatkavat etäopetuksessa.

Kaikissa Vantaan päivälukioissa julistetaan abit ylioppilaiksi lauantaina 30.5. oppilaitoskohtaisesti päätettävällä tavalla.

Jakson päätösviikko toteutetaan pääosin etänä (vahva suositus). Lähikokeita on mahdollista järjestää pienissä ryhmissä, jos opiskelijan arviointi ei muutoin ole mahdollista. Jos opiskelijoilla on erityisen tuen tarpeita, on tukiopetuksen antaminen lähiopetuksessa mahdollista. Taito- ja taideaineiden opetus on mahdollista järjestää lähiopetuksena, jos opetussuunnitelman tavoitteisiin ei päästä etäopetuksessa.

Ammattiopisto Varia

Ammattiopisto Variassa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen porrastetusti siten, että ensisijaisesti järjestetään opiskelun etenemisen edellyttämä käytännön opetus ja näytöt sekä erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien opetus ja ohjaus.

Valma-opiskelijat palaavat lähiopetukseen 14.5.

Toisen asteen oppilaitosten tilat

Toisen asteen oppilaitosten tiloja otetaan loppulukuvuodeksi perusopetuksen käyttöön. Tarkat suunnitelmat ovat vielä perusopetuksessa valmistelussa.

Julkaistu: 6.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter