Återgången till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen från och med 14.5.2020 ur riskgruppernas perspektiv

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är svår coronavirussjukdom mycket sällsynt hos barn och risken har inte heller ökat hos friska personer eller hos barn och unga, vars underliggande sjukdomar är i rätt vårdbalans. Till den svåra riskgruppen i fråga om coronaviruset hör barn, vars underliggande sjukdomar också i övrigt orsakar en större risk för allvarliga infektioner.

Småbarnspedagogiken:

Vårdnadshavaren bestämmer om barnet ska delta i småbarnspedagogiken från och med 14.5.2020.

Om barnet eller en familjemedlem till barnet hör till riskgruppen, kan vårdnadshavaren vid behov tillsammans med den behandlande läkaren bedöma om barnet ska återvända till småbarnspedagogiken. Det behöver inte skickas något läkarintyg till småbarnspedagogiken. Vårdnadshavaren meddelar vårdstället inom småbarnspedagogiken om barnets frånvaro.

Förskoleundervisningen:

Från och med 14.5.2020 måste man delta i förskoleundervisningen, om varken barnet eller en familjemedlem till barnet hör till riskgruppen.

Universitetssjukhusen har i samarbete med THL gjort upp en lista över sådana sjukdomar där de sjuka barnen anses höra till riskgruppen för att insjukna i en svår sjukdomsform om de får coronavirussjukdomen.

Om det i barnets familj finns en familjemedlem som hör till riskgruppen

THL har gjort upp en lista över sjukdomar som kan öka risken för allvarlig coronainfektion hos vuxna:

Om en familjemedlem till ett barn i förskoleundervisningsåldern hör till riskgruppen och vårdnadshavaren vill att barnet av den orsaken inte deltar i närundervisningen anhåller vårdnadshavaren av daghemsföreståndaren om att barnet ska få vara borta från förskoleundervisningen. Det behövs inget läkarintyg.

På albanska: Kthimi në arsimin e hershëm dhe parashkollor nga 14.5.2020 sipas këndvështrimit të grupeve më të rrezikuara
På arabiska: العودة إلى الدوام بالتربية المبكرة والتعليم التمهيدي اعتباراً من 2020.5.14 من زاوية رؤية المجموعات الحساسة:
På somaliska: Dib ugu laabashada barbaarinta hore iyo waxbarashada hore laga bilaabo 14.5.2020, marka laga eego dhanka kooxda u nugul halista cudurrada
På ryska: О возвращении в учреждения дошкольного воспитания и дошкольного обучения 14.05.2020 с точки зрения лиц, находящихся в группе риска
På estniska: Lasteaeda ja eelkooli naasmine alates 14.5.2020 riskirühmade vaatekohast

Julkaistu: 13.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter