Vandas fritidstjänster öppnas på ett kontrollerat sätt

Vanda konstmuseum Artsi
Vanda konstmuseum Artsi

Fritidstjänsterna för Vandaborna kan nu öppnas på ett kontrollerat sätt, eftersom landets regering avvecklade de begränsningar som utfärdats på grund av coronaviruset. De nya tjänster som utvecklats under undantagsförhållandena upprätthålls och utvecklas vidare för att också personer över 70 år och andra som hör till riskgruppen har möjlighet att ta del av tjänsterna utan fysisk kontakt.

– Fritidstjänsterna öppnas på ett kontrollerat sätt i Vanda och inom alla tjänster beaktas nödvändiga säkerhetsavstånd och hygienanvisningar iakttas. Vi är mycket glada över att igen kunna erbjuda Vandaborna dessa viktiga tjänster efter en lång paus, säger Riikka Åstrand, biträdande stadsdirektör för stadskulturens verksamhetsområde.

Sommarverksamheten erbjuder olika mångsidiga aktiviteter för barn och unga bland annat sommardagläger inom idrott och kultur samt verksamhet vid ungdomslokalerna i varje storområde i Vanda.

– Vi vill satsa extra mycket på sommarverksamheten denna sommar. Många barn och unga har haft en lång period med distansskola, vilket har ökat behovet av sociala kontakter och aktiviteter under sommarlovet. Sommarens program utarbetas som bäst och kommer att publiceras i stor omfattning i stadens olika kanaler, berättar Åstrand.

Biblioteken öppnas i juni – invånarlokalerna först efter sommarpausen

Biblioteken har öppet med begränsad service fram till 31.5. Material kan återlämnas till biblioteken och reserverat material kan hämtas från dem. Nya reserveringar kan göras från och med 11.5.2020.

Reserverade böcker kan avhämtas från följande bibliotek: Håkansböle bibliotek, Björkby bibliotek, Lumos bibliotek, Mårtensdals bibliotek, Myrbacka bibliotek, Points bibliotek, Hasselbackens bibliotek och Dickursby bibliotek. Bibliotekens övriga verksamhet öppnas också från och med 1.6, men en del lokaler, till exempel tidningsläsesalarna används inte.

Invånarlokalerna öppnas inte före sommarpausen utan planen är att öppna dem 5.8 efter sommarpausen. I Katrinebergs gårds parkområde kan man samlas, men säkerhetsavstånden måste beaktas. Vuxenutbildningsinstitutets verksamhet fortsätter i regel som distansundervisning.

Coronatelefonen betjänar Vandaborna också i fortsättningen. Servicetelefonen för personer som hör till riskgruppen och behöver hjälp med vardagliga ärenden betjänar också fortfarande och utdelningen av matsvinnskassar fortsätter som förut.

Verksamheten för unga fortsätter huvudsakligen på samma sätt som under undantagsförhållandena – sommarprogrammet startar från och med 1.6

Verksamheten för unga fortsätter som på våren, men tjänsterna övergår direkt till sommarsäsongens program från och med 1.6. Inom verkstadsverksamheten för unga förbereder man sig för att starta verksamheten i mer normal ordning från och med 1.6.

Möten inom ungdomsarbetet som utförs i kontakt med hemmet och det uppsökande ungdomsarbetet sköts genom distanskontakt. Det uppsökande ungdomsarbetets anställda övergår stegvis till att arbeta på verksamhetsstället från och med 1.6. Det är möjligt att träffa ungdomarna ansikte mot ansikte också i Liito, på Fernissagatan eller i ungdomarnas närmiljö.

Idrottsplatserna utomhus har öppnats 14.5 – idrottsplatserna inomhus öppnas i början av juni

Idrottsplatserna utomhus har öppnats 14.5 för alla motions- och idrottsutövare. Idrottsplatserna inomhus öppnas i det andra skedet från och med 1.6. Simhallarna öppnas för simföreningarna och deras övervakade träningsverksamhet, och för allmänheten i tillämpliga delar.

De som använder idrottsplatserna ska följa begränsningarna i antalet personer, det vill högst 10 personer får använda idrottsplatserna i maj, och från och med juni högst 50 personer åt gången. Likaså ska användarna beakta avstånden mellan varandra och följa allmänna hygienanvisningar.

– Idrottsplatserna kommer inte att kunna användas denna vår och sommar på samma sätt som innan undantagsförhållandena började. Att hålla avstånd till varandra betyder i praktiken att verksamheten fokuseras på individuell träning eller träning i smågrupper, påminner biträdande stadsdirektör Åstrand.

Seniorerna erbjuds ledd gymnastik via webben också i fortsättningen. I fortsättningen sänds gympatimmarna från idrottsservicens studio.

Konstmuseet Artsi öppet från och med juni – stadsmuseet renoveras fram till september

Vanda konstmuseum Artsis utställningsverksamhet öppnas från och med 1.6. I konstmuseet visas utställningarna Kuvanvapaus – Freedom of the image och Naamataulukirjasto. Museet har öppet enligt sommaröppettiderna. Däremot är stadsmuseet under renovering och hålls stängt långt in på hösten.

Musikinstitutets läsår fortsätter från och med 14.5 huvudsakligen som närundervisning. Barnens kulturverksamhet inleds i grupper på mindre än 50 personer från och med början av juni och verksamheten produceras både av staden och upprätthålls av utomstående producenter. Kulturtjänster erbjuds fortsättningsvis som olika streamade evenemang och virtuella evenemang.

Stora evenemang har avbokats enligt statsrådets riktlinjer fram till slutet av juli.

– I augusti har det planerats flera inspirerande stora gratisevenemang för alla stadsbor. Vi väntar med intresse om det går att ordna stora evenemang efter juni, säger biträdande stadsdirektör Åstrand.

Julkaistu: 18.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter