Vandabanan och Ring III beviljades stöd – regeringens tilläggsbudget är rätt riktad

Regeringens tilläggsbudgetförslag från igår omfattar ett stödpaket på 1,4 miljarder till kommunerna. Det underlättar täckandet av ett ungefär fyra miljarder stort inkomst- och utgiftsunderskott i kommunerna.

MBT-avtalet som ingicks i samma sammanhang tryggar framtida investeringar i Vanda. Planeringen av banan och ombyggnaden av Ring III är investeringar inför framtiden.

Planeringen av banan slogs fast – Vanda växer i öst-västlig riktning

I MBT (markanvändning, boende, trafik) -avtalet beslutades om planeringsstödet för Vandabanan. Staten betalar 30 procent och högst 6,1 miljoner euro av banans planeringskostnader.

– Banan är stadsutvecklingens spetsprojekt i Vanda, för vilket vi utöver statligt stöd har ansökt om finansiering av EU. Det avgörs i slutet av juli, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen. En smidig förbindelse som kopplar samman östra Helsingfors med flygplatsen skapar en viktig tillväxtkorridor i ett område där det ännu finns plats för byggande.

I MBT-avtalet anvisades pengar också för ombyggnad av Ring III. Eftersom leden är hårt trafikerad har den ett fortlöpande behov av förbättring, som lösningar som genomförts på flygplatsen och i Håkansböleområdet har visat. Vandas utveckling påverkas också av en förbättring av stambanan, upprättandet av en depå, understödande av kollektivtrafiken och satsningar på utvecklingen av gång- och cykeltrafik.

Corona har lett till ett stort hjälpbehov i familjer

Höjningen av samfundsskattens kommunandel innebär en ökning på ca två miljoner euro för Vanda. Vanda är en stad som lever på skatteintäkter, därför välkomnas alla beslut som kompenserar förlusten av inkomsterna. Samfundsskatteinkomsternas andel av Vandas inkomster är tyvärr liten, så den procentuellt fördelade stödandelen kommer att vara begränsad.

– Coronakrisen orsakar en särskilt stor minskning av städernas skatteinkomster som trots allt är vår viktigaste inkomstkälla. Vi behöver ofrånkomligen statligt stöd för att trygga basservicen som hör till alla Vandabor. Tilläggsbudgeten räcker ännu inte till för att åtgärda de ekonomiska problem som corona orsakar kommunerna. Också efter dessa stödbeslut har vi kvar ett stort underskott i vår ekonomi. Vi behöver särskilt stöd också under de kommande åren för att vi ska kunna resa oss ur den ekonomiska svacka som krisen orsakat, påminner Ritva Viljanen.

Den specialiserade sjukvårdens kostnader är en betydande utgift för Vanda, vilken enligt regeringens beslut lättas genom det statliga understödet som riktas till sjukvårdsdistrikten.

En mycket viktig del av beslutet är en höjning av basservicens statsandel och ett tillägg för att trygga välbefinnandet hos barn, unga och familjer och fungerande tjänster för äldre.

– Under coronatiden har vi uppmärksammat en kraftig ökning av behovet av stöd i familjer. Mathjälpen har varit vår mest efterfrågade tjänst. Behovet av psykosociala tjänster för barn och unga har ökat. Jag befarar att behovet av stöd kommer att öka ytterligare när vi når fram till Vandaborna efter det att begränsningarna har upphört, säger Ritva Viljanen bekymrat.

Vanda fortsätter beredningen av nästa års budget utifrån regeringens tilläggsbudgetförslag och när Vanda får närmare information om hur budgeten riktas.

Julkaistu: 3.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter