Vantaa esittää elvytyksen pikaista käynnistämistä Aviapolista rakentamalla

Työllisyystilanne ei ole lähtenyt kohenemaan koronarajoitusten purkamisen jälkeen odotetulla tavalla. Vantaalla työttömien määrä on edelleen yli 13 000 ja lomautettuna on yli 10 000 henkilöä. Kaupungeilla on merkittävä rooli alueensa työllisyyden tukijana, mutta näin merkittävään työttömien määrän tulee reagoida myös valtion vankoin toimin.

Kuntatalous on pelkästään työttömyyden aiheuttamien tukitoimien takia lujilla, lisäksi tulevat koronan hoidon kustannukset sekä koronasta aiheutuva hoitovaje.

  • Rakentaminen on tehokasta elvyttämistä, koska se tarjoaa runsaasti työpaikkoja, mutta samalla luo pohjaa tulevalle kasvulle. Kasvu väistämättä jatkuu Vantaalla koronakriisin jälkeen, luottaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Siksi ehdotamme, että valtio osoittaa ensi vuoden talousarviossaan merkittävän investointituen julkisille hankkeille, jotka elvyttävät hiipuvaa taloutta ja edesauttavat kasvua.

Vantaalla on valmisteltu ehdotuksia elvytyshankkeiksi, joihin haetaan valtion rahoitusta eri muodoissaan. Vantaa kykenee osaltaan käynnistämään esitettyjä hankkeita nopeasti niin, että niiden elvyttävä ja työllistävä vaikutus alkaa jo ensi vuonna. Aikatauluja on mahdollista nopeuttaa ja kiristää tilanteen vaatimalla tavalla.

Aviapolis on Suomen nopeimmin kasvava työpaikka alue ja parhaiten saavutettava liikenteen solmukohta. Aviapoliksen ytimeen, Veromiehen kaupunginosaan, lentokentän viereen, rakentuu monipuolinen kaupunkikeskus, jonne sijoittuu noin 25 000 asukasta ja 60 000 työpaikkaa.

Aviapolis, eli lentokentän ympäristö, on kärsinyt koronan vaikutuksista erityisen paljon. Lentoliikenne tyrehtyi ja alueen lentoliikenteeseen liittyvät palvelut supistuivat minimiin. Vantaa haluaa tukea ja hakee valtiolta apua erityisesti tämän kasvavan alueen elvytykseen.

Koulu-päiväkoti Atomi ja kaksi puistoa rakennetaan uuden kaupunkikeskuksen ytimeen, Vantaan ratikan varrelle ja kaupungin yleiskaavaehdotuksen 2020 kestävän kasvun vyöhykkeelle. Kokonaisuus tukee Aviapoliksen asuntorakentamista ja alueen muutosta työpaikka-alueesta monipuoliseksi kaupunkikeskukseksi. Investointikustannukset ovat yhteensä noin 28 miljoonaa euroa.

Alue toteutetaan kansainvälisen ideakilpailun pohjalta ja siitä tulee tiivis, sekoittunut, käveltävä ja resurssiviisas korttelikaupunki. Ensimmäisen vaiheen asemakaava mahdollistaa koulupäiväkodin, puistot sekä asuntorakentamista ja etenee päätöksentekoon kesällä 2020. Atomi valmistuu 2023.

Suomen ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja houkutteleva käyntikohde. Museo tarjoaa myös laajan kirjon vapaaehtoistoimintaa ja yleisötapahtumia. Suomen ilmailumuseo hakee yhteistyössä Vantaan kaupungin uutta sijaintia ja toimitilaa, jotka mahdollistavat museon uudistumisen ilmailun elämyskeskukseksi ja kävijämäärän kasvattamisen. Tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa.

Museorakennuksen laajuus on noin 7000 m2 ja investointikustannukset ovat 13 - 18 miljoonaa euroa. Ilmailumuseolle on aiemmin myönnetty OKM:n investointiavustusta. Mahdollinen sijainti ilmailumuseolle löytyy Finavian omistamalta maalta Aviapoliksen asemanseudulta, josta rakentuu kaupunkikeskuksen tiivein, monipuolisin ja saavutettavin ydin. Sijainti mahdollistaa museonuudistumisen ja kävijämäärätavoitteet. Ilmailumuseo tuo kulttuurista sisältöä Aviapoliksen ytimeen ja tukee siten alueen kehitystä kaupunkikeskuksena.

Julkaistu: 14.7.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter