Koronatartuntojen määrä Vantaalla vielä vähäinen

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen piti tilannekatsauksen koronatilanteesta Vantaalla.

- Koronatilanne on kesän aikana kehittynyt Vantaalla maltillisesti. Kiitos siitä vantaalaisille, jotka ovat ilmeisesti eläneet hyvin ohjeiden ja rajoitusten mukaan, avasi Ritva Viljanen katsauksen.

Tiistaihin 10.8.2020 mennessä Vantaalla on todettu tartuntoja 931 ja valitettavasti 45 vantaalaista on menehtynyt koronaan. Viikolla 32 todettiin Vantaalla 14 uutta tartuntaa, eli tartuntamäärät ovat pienessä kasvussa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin seitsemän. Tämä johtunee lisääntyneistä kontakteista, kun ihmiset palaavat lomiltaan töihin ja liikenteeseen.

Tällä hetkellä Vantaan omissa hoivakodeissa, kotihoidossa tai erityisasumisen palveluissa ei ole yhtään koronapotilasta. Sen sijaan vapaa-ajan joukkoaltistumisten määrä on lisääntynyt.

Tällä hetkellä Vantaa odottaa päätöstä ja ennen kaikkea selkeää ohjeistusta maskisuosituksesta. Olemme varautuneet pääkaupunkiseudulla yhteneviin käytäntöihin ja viesteihin erityisesti joukkoliikenteen osalta.

Taloudesta

Vantaan tuottavuus- ja kasvutoimikunta on maanantaina linjannut, että talous on saatava tasapainoon kolmen vuoden aikana. Tavoitteena on vuosikatteen kasvattaminen vuosittain siten, että vuosikate vuonna 2023 on 120 miljoonaa euroa, jolloin käyttötalous olisi tasapainossa.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 30 - 40 milj. euron vuosittaisia talouden tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteitä vuosina 2021 - 2023, joista puolet tulisi olla vaikutuksiltaan pysyväisluonteisia.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös merkittävää valtion lisätukea kuntatalouteen vuosina 2021 - 2023 kuntatalouden koronavaurioiden korjaamiseksi. Tuottavuus- ja kasvutavoitetta tarkistetaan toimikunnassa tarvittaessa valtion syyskuun budjettiriihen jälkeen.

Työttömyysluvut

Vantaalla oli viikolla 31 yhteensä 19 709 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 5 992 eli työttömyysprosentti on 16,2 % (mukana lomautetut). Vieraskielisten työttömien määrä on 6 386. Alle 25 –vuotiaita työttömiä 2 782 sekä 25 - 29 –vuotiaita työttömiä 2 605.

Tilanne palveluissa

Korona on aiheuttanut hoitovajetta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Terveysasemat pystyvät palvelemaan kohtuullisesti, mutta terveyspalvelujen puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet ja painetta lisäsi viime viikolla takaisinsoittopalvelun tekninen virhe. Esimerkiksi viime viikon torstaina tuli yli 2 300 puhelua. Maanantai on kaikkein ruuhkaisin päivä, jolloin puhelinpalvelun kapasiteettiä on erityisesti lisätty. Myös koronalinjalla on ruuhkaa.

Pandemiaterveysasemalla on vapaita aikoja.

HUS:n näytteenottokapasiteetti on tiukilla. Tällä hetkellä näytteenottoon ei pääse alla 24 tunnin, mikä on valtakunnallinen suositus. Lisäämme jatkuvasti resursseja tilanteen korjaamiseksi. Drive in -testaus on siirtynyt Pakkalasta Varistoon. Myös siellä on ruuhkaa.

Suun terveydenhuollossa puretaan jonoa tehtäviä uudelleen järjestämällä.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa kesäajan jälkeen. Lapsia paikalla 72 prosenttia. Kaupunki varmistaa varhaiskasvatuspalvelun turvallisuutta ja ennaltaehkäisee pandemian leviämistä hygieniaohjeistusta noudattaen. Uusimmassa ohjeistuksessa on täsmennetty matkustusohjetta pandemian riskialueilta palattaessa, jolloin omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.

Koulutyöhön palattiin. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja noudatetaan normaalia lainsäädäntöä. Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla ja ryhmien vaihtelua vältetään. Jatkossakin useampi samassa koulussa tai solussa toimivaa luokkaa voivat työskennellä yhdessä.

Vuosiluokilla 7 – 9 tai jos opetusryhmä muutoin koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Eri luokkien oppilaista koostuvien opetusryhmien opetuksessa voidaan koulupäivän aikana hyödyntää etäyhteyksiä esimerkiksi siten, että erityisopettaja/aineenopettaja antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai avustajan ohjauksessa.

Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti ja siinä voidaan hyödyntää koulun sisäistä etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta.

Oppilaan tulee jäädä kotiin pienimmästäkin sairaudesta, ja hengitystieinfektioiden osalta tulee varmistua, ettei ole kyse Korona-viruksen aiheuttamista oireista.

Ruokailuvuoroja ja ruokailuun liittyviä tilaratkaisuja pyritään tekemään niin väljäksi ja hygieniaturvalliseksi kuin mahdollista. Ruokailu tapahtuu klo 10–13 väillä. Koko koulun yhteisiä massatilaisuuksia ei järjestetä livenä, mutta oman luokan/ryhmän/solun tilaisuuksia voidaan järjestää.

Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää koulupäivän aikana. Tämä ei kuitenkaan estä esim. ulkopuolisen kerhon pitäjän tulemista koululle. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään normaalisti

-Kannustamme päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä ottamaan huolet puheeksi tavallistakin matalammalla kynnyksellä, koska koronaepidemian ja etäopetuksen tiedetään lisänneen monien lasten, nuorten, aikuisopiskelijoiden ja perheiden tuen tarvetta, totesi Ritva Viljanen.

Tapahtumat

Valmistelemme syksyn ja alkutalven suurten tapahtumien järjestämisessä linjauksia.

School Action Day on koulujen liikuntatapahtuma, joka järjestetään pääkaupunkiseudun kaupungeissa vuorotellen. Tarkoituksena on kokeilla erilaisia lajeja. Ryhmät kohtaavat ja käyttävät samoja välineitä, mihin sisältyy tartuntariski. Siksi olemme yhteydessä tapahtuman järjestäjätahoon ja ehdotamme tapahtuman perumista tältä vuodelta.

Kaupungin omia syksylle suunniteltuja markkinointitapahtumia siirretään. Tästä esimerkkinä Ratikkafest –tapahtuma, joka oli tarkoitus pitää 12.9. ulkoilmatapahtumana eri puolilla Vantaata.

Sen sijaan järjestämme uusia ulkoilmaleffailtoja syksyn aikana. Tiistaina oli sarjan ensimmäinen. Järjestelyissä kiinnitetään huomiota turvaväleihin.

Ylioppilasjuhlat järjestetään keväällä suunnittelun mukaisesti. Jokaisella ylioppilaalla voi olla kaksi vierasta.

Lentoasema

Vantaa on uudelleen aloittanut toiminnan lentoasemalla. Käytännössä Vantaa vastaa toiminnasta, mutta näytteidenoton ja terveysneuvonnan hoitaa HUSLab. Finavia tukee matkustajien ohjauksessa ja tiedottamisessa.

Viikon 31 kokonaismatkustajamäärä Helsinki-Vantaan lentokentällä oli noin 61 000, joista saapuvia noin 28 000 matkustajaa.

Lentoliikenteen odotetaan lisääntyvän noin 30 000 – 60 000 matkustajaan päivässä.

Lentokentän terveysturvallisuuden parantamista kehitetään jatkuvasti. Ohjeita tehdään kaikille rajavalvontapaikoille valtakunnallisesti.

Riskimaista saapuvien matkustajien koronaseulontaa on tehostettu. 3.8. – 11.8. näytteitä otettiin yhteensä 615. Näytteiden tuloksia yhteensä 268 (tilanne 10.8.), joista 3 positiivista. Koronapositiiviset ovat olleet Suomessa vakituisesti asuvia, ulkomailta palaavia henkilöitä, jotka ovat palanneet Espanjasta, Irakista ja Ruotsista. Positiivisista tapauksista on ilmoitettu kotikuntiin, joissa järjestetään normaali tartunnanjäljitysprosessi.

Seuraava info pidetään 3.9. kello 15.30 ja se lähetetään suorana www.vantaakanava.fi.

Julkaistu: 13.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter