Information till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken 16.10.2020

På grund av den rådande coronasituationen rekommenderar vi starkt att vårdnadshavare använder ansiktsmask i småbarnspedagogikens inomhus utrymmen. I praktiken betyder detta situationer då barn hämtas eller avhämtas till och från småbarnspedagogiken. Med den här rekommendationen, som gäller hela huvudstadsregionen, strävar vi efter att dämpa spridningen av epidemin.

Tack till er alla för samarbetet!

Barnets vårdställe ger vid behov närmare information.

Julkaistu: 16.10.2020 
(muokattu: )