Information till vårdnahdshavare inom småbarnspedagogiken 24.11.2020

I huvudstadsregionen befinner sig coronaepidemin i den allmänna samhällsspridningsfasen. Kommunerna i huvudstadsregionen har tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna beslutat om riktlinjer enligt vilka personalen inom hela småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen rekommenderas bära ansiktsmask inomhus. Rekommendationen gäller enbart vuxna. I Vanda träder rekommendationen i kraft genast när maskerna har anlänt till daghemmen.

Användningen av ansiktsmask hjälper till att minska situationer med exponering, antalet personer som blir tvungna att vara i karantän samt att förhindra fortsatt smittspridning. För att säkerställa att tjänsterna inom småbarnspedagogiken fungerar behöver vi tillräckligt med personal varje dag. Ansiktsmaskerna skyddar våra anställda och barn förebyggande. Det är fråga om en rekommendation. Vi följer fortfarande god hand- och hosthygien, håller säkerhetsavstånd och har verksamhet i egna grupper. Småbarnspedagogikens personal pratar om användningen av ansiktsmasker med barnen. Vi önskar att ni vårdnadshavare svarar på barnens eventuella frågor i samarbete med vår personal.

Ert barns vårdställe inom småbarnspedagogiken ger närmare information.

Med vänlig hälsning,
Vanda stads tjänster inom småbarnspedagogik

Julkaistu: 24.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter