Vandas coronavaccineringar framskrider stegvis

I Vanda började man under vecka 1 vaccinera den vårdpersonal som vårdar coronapatienter och under vecka 2 invånare och personal på vårdhem för äldre. Enligt en preliminär bedömning är den första vaccineringen av dessa grupper klar inom vecka 3. Efter detta övergår man stegvis till att vaccinera de äldre som står näst i tur och till den andra vaccineringen av dem som fick vaccinet först.

Vanda skickar ett brev per post med information om när coronavaccineringarna inleds till alla Vandabor som fyllt 70 år. Informationsbrevet skickas i etapper enligt åldersgrupp och brevet skickas först till de Vandabor som är över 80 år. Brevet innehåller information om bl.a. tidsbokningen till coronavaccinering och om tidtabellen. De första breven skickas under denna vecka.

Det informeras också i lokala medier som Vantaan Sanomat om att vaccineringarna inleds och aktuell information finns också på adressen: www.vantaa.fi/coronavaccineringarna

Tidsbokning till coronavaccinering

När vaccineringarna av befolkningen inleds kan en kommuninvånare i första hand boka en vaccineringstid via det elektroniska tidsbokningssystemet för coronavaccinering eller via tidsbokningsnumret. Tidsbokningen öppnar vecka 4. För närvarande kan vaccineringstider bokas endast för en vecka framåt. Man kan inte boka tid till vaccinering via Apottis applikation Maisa.

Hemvårdens klienter vaccineras vid hemvårdens besök, då man får tillgång till ett lämpligt vaccin för dessa vaccineringar. En möjlig tidpunkt är i februari. Hemvårdsklienten behöver inte själv boka tid till vaccineringen, utan en anställd inom hemvården kommer överens om vaccineringen med klienten.

För att göra vaccineringarna smidigare rekommenderas det att så många som möjligt bokar en vaccineringstid genast, då vaccineringen av den egna åldersgruppen inleds. Om man av någon anledning inte genast kan boka en vaccineringstid kan den också bokas senare.

För närvarande får Vanda 1000–1500 vaccin i veckan. Vaccineringstidtabellerna uppdateras alltid, då vi får aktuell information om mängden vaccin som står till förfogande.


Julkaistu: 20.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter