Vandabor som fyllt 80 år kan boka tid till coronavaccinering

Coronavaccineringen av äldre i Vanda har inletts. De äldre kallas till vaccinering stegvis. Nu vaccineras Vandabor som i år fyllt 80 år och Vandabor som är äldre än detta. Det är också möjligt för personer över 65 år som bor i samma hushåll att boka tid per telefon och vaccinera sig samtidigt som den som fyllt 80 år.

Den sjukdom som viruset orsakar kan drabba äldre speciellt hårt, och därför rekommenderar vi att man låter vaccinera sig. Vaccinet är avgiftsfritt. Genom att vaccinera sig skyddar man sig mot den sjukdom som orsakas av coronaviruset. Coronaepidemin är över först då största delen av befolkningen har vaccinerats, och ännu efter vaccineringarna måste man fortsätta att skydda sig mot coronaviruset.

Tid till coronavaccineringen ska bokas elektroniskt i första hand:

  • Tid kan nu bokas vandabor som i år fyllt 80 år och Vandabor som är äldre än detta.
  • För att vaccinera sig måste man boka tid. Vi ber er boka tid via den elektronisk tidsbokningen på webbadressen www.koronarokotusaika.fi/sv.
  • Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokningen per telefon på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15). Vänligen lämna en begäran om återuppringning i tjänsten, så kan vi ringa upp när det finns tillgängliga vaccineringstider. Obs: Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.
  • Sanomala vaccinationsställe i Mårtensdal fungerar i första skedet som Vanda stads vaccinationsställe.
  • Nya tider öppnas i den takt man får tillgång till mer vaccin. Tillgängliga tider finns alltid för 7 dygn framåt. Om det inte finns lediga tider kan ni pröva på nytt följande dag.
  • Om ni är klient inom hemvården får ni information om vaccineringen av hemvårdspersonalen.
  • Om ni bor på ett vårdhem vaccineras ni på vårdhemmet.

Vanda skickar ett brev per post med information om när coronavaccineringarna inleds till alla Vandabor som fyller år 70 i år och som är äldre än detta. Informationsbrevet skickas i etapper enligt åldersgrupp och brevet skickas först till de Vandabor som är över 85 år.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Till och med den 24 januari 2021 hade 3075 personer vaccinerats i Vanda.

Julkaistu: 26.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter