Muterat coronavirus har konstaterats i Vanda - preciserade anvisningar

Bästa vårdnadshavare till barn och unga,

En virusmutation som smittar lättare har konstaterats även i Vanda. När informationen om virusmutationen kom, beaktades den genast vid smittspårningen i Vanda.

Alla som exponerats för coronaviruset sätts i karantän i 14 dygn. Om man misstänker att det handlar om ett muterat coronavirus ska de exponerade testas två gånger, även om de inte uppvisar symptom på coronavirussmitta.

Exponerade personer testas genast i början av karantänen och en gång till två dagar innan den tar slut. Testet kan utföras vid ett flertal testningsställen och är avgiftsfritt.

Vid alla intervjuer av smittade personer (smittspårning) tar man för närvarande i beaktande att det kan vara fråga om ett muterat virus. Vid smittspårningen utreder man därför noggrant om fallet i fråga har koppling till en utlandsresa.

Virusmutationen kan identifieras med ett coronatest. Även symptomfria personer som exponerats för viruset testas två gånger. Om man får symptom under karantänen, ska man omedelbart gå på test.

De som exponerats eller deras vårdnadshavare kontaktas separat till exempel genom ett meddelande i Wilma där det ges noggrannare instruktioner. Alla vårdnadshavare med barn på daghem, i skolor och vid läroanstalter får information om en eventuell virusmutation och också om den vanliga varianten av coronaviruset. Eftersom det tar tid att fastställa virusmutationen, tar det cirka två veckor att få en bekräftelse om det är fråga om en mutation eller inte. Sjukdomen som orsakas av den muterade virusstammen är enligt aktuella rön inte svårare än den tidigare varianten.

Fortsatt för stor smittspridning

Under de senaste veckorna har situationen av smittsamma sjukdomar stabiliserats i relationen till antalet nya fall. Antalet smittor är ändå fortsättningsvis stort.

Folk testar sig för sällan i nuläget. Tveka inte att gå på test, även om symptomen är lindriga.

Symptomen på coronavirus påminner om förkylning och magsjuka. Symptom på coronavirussmitta är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd eller förlust av lukt- eller smaksinne. Alla med symptom på coronavirussmitta hänvisas till coronavirustest oberoende av ålder.

I Vanda kan man boka tid till test elektroniskt via Coronaguiden eller genom att ringa coronarådgivningen vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 9–18, tfn 09839 50070. Testresultaten fås inom 1–2 dygn i nuläget.

Försiktighetsåtgärder ska fortfarande följas

Virusmutationen förebyggs på samma sätt som coronaviruset i övrigt.

  • Om man får symptom ska man gå på coronatest och stanna hemma.
  • Det är viktigt att komma ihåg att hålla avstånd till andra.
  • Man ska också iaktta god hand- och hosthygien.
  • Elever i årskurs 6 och äldre elever rekommenderas bära munskydd.
  • Rekommendation om munskydd gäller för all personal på daghem, i skolor och vid läroanstalter.

Det har förekommit ganska få fall av coronavirussmitta i skolorna. På grund av virusmutationerna följer man mycket noggrant vilka åtgärder som behövs i nuläget för att situationen ska hållas under kontroll även i fortsättningen. Skolornas verksamhet har i förebyggande syfte förändrats så att närkontakter minimeras. Inom familjen ska man också följa försiktighetsåtgärder och om möjligt undvika besök och övernattningar. Det här gäller även barn som går i samma klass, eftersom smittorisken är större ju närmare och långvarigare kontakten mellan barnen är.

Med vänlig hälsning,
Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien
Vanda stad

Julkaistu: 2.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter