Vantaan kaupunki valvoo palvelu- ja asiakastilojen koronatoimia

Vantaan ympäristöterveydenhuolto on aloittanut tartuntatautilain muutokseen liittyvän valvonnan ja tarkastukset viikolla 10. Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat laajasti sekä yksityisiä että julkisia palvelutiloja ja toimijoita.

Aluehallintovirasto vastaa ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta. Ravintolat on Vantaalla tilapäisesti suljettu 28.3. asti. Vain noutomyynti on sallittu. Sulun noudattamista valvoo poliisi.
Tarkastuksia tehdään tiloihin, jotka ovat avoinna asiakkaille. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikemyymälät, kauppakeskukset, enintään 10 hengen liikuntatilat ja muut avoinna olevat asiakas- ja kokoontumistilat. Monet yli 10 hengen asiakastilat sisällä ja yli 50 hengen asiakastilat ulkona on Vantaalla tällä hetkellä suljettu aluehallintoviraston päätösten mukaisesti 28.3. asti. Lue lisää sulkupäätöksistä aluehallintoviraston tiedotteesta.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastajat tarkastavat hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia normaalin valvonnan yhteydessä, epidemiologisen arvion perusteella tai aluehallintoviraston pyynnöstä.

Tarkastuksissa varmistetaan, että asiakastiloissa on

  • mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • esillä riittävät hygieniaohjeistukset
  • mahdolliset asiakaspaikat sijoitettu riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestetty mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden
  • tehostettu tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Lisäksi tarkastuksissa varmistetaan, että tilojen ylläpitäjät tai tilojen käytöstä vastaavat tahot noudattavat aluehallintoviraston määräyksiä turvavälien varmistamisesta ja tilojen käytön rajoituksista.
Aluehallintoviraston päätösten mukaan asiakkaille tulee taata edellä mainittujen asioiden lisäksi turvavälit (2 metriä), mikäli he oleskelevat yli 15 min tilassa, ja fyysinen kontakti on kielletty. Tarkemmat tiedot siitä, mitä toimijoita päätös koskee, löytyy aluehallintoviraston tiedotteesta. Toimijoiden pitää tehdä turvavälien varmistamisesta suunnitelma jonka tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy suunnitelmapohja, jota toimijat voivat hyödyntää. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastoon.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintovirastojen toimesta. Listaus aluehallintoviraston verkkosivuilla. Aluehallintovirasto ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.

Asiakaspalautetta vantaalaisten kohteiden tartuntatautilain vaatimuksiin liittyen voi lähettää sähköpostitse ymparistoterveys@vantaa.fi.

Julkaistu: 12.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter