Toisen asteen koulutuksessa jatketaan etäopetusta 5.4. saakka

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 24.3., että toisen asteen opiskelijat jatkavat etäopetuksessa 5.4. saakka. Koordinaatioryhmä palaa opetuksen tilanteeseen valtioneuvoston opetukseen liittyvien linjausten selvittyä tai viimeistään pääsiäisviikolla.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille. Rehtorit tiedottavat asiasta oppilaitoskohtaisesti.

Toisen asteen opiskelijoille ei ole tarjolla ateriaa oppilaitoksissa niinä työpäivinä, kun opiskelu toteutetaan etänä (laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531, § 100, lukiolaki 10.8.2018, § 35). Opiskelija voi niin halutessaan turvautua Vantaan kaupungin ruoka-apuun.

Perusopetuksen lisäopetuksen ryhmät Tikkurilan, Lumon ja Vaskivuoren lukioiden yhteydessä jatkavat etäopetuksessa 5.4. saakka. Lähiopetukseen paluusta tiedotetaan viimeistään pääsiäisviikolla. Perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoiden mahdollisuudesta noutaa ruokapaketti (perusopetuslaki 21.8.1998/628, § 31) koulutuksen järjestäjän ilmoittamasta paikasta tiedotetaan oppilaitoskohtaisesti erikseen.

Julkaistu: 24.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter