Distansundervisning för åk 7–9 enligt en alterneringsmodell

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har beslutat att distansundervisningen för grundskoleelever i årskurserna 7–9 fortsätter fram till 9.4.2021 och därefter enligt en s.k. alterneringsmodell under perioden 12.4–30.4.

Alterneringsmodellen

Från och med 12.4 ordnas undervisningen för elever i årskurserna 7–9 enligt alterneringsmodellen där eleverna växlar mellan när- och distansundervisning. Alterneringen pågår fram till 30.4 om inte coronaläget ändras avsevärt.

Alterneringsmodellen genomförs 12.4–30.4. I Vandaskolorna har varje årskurs 1 vecka närundervisning och sedan 2 veckor distansundervisning.

  • 12.4–16.4 närundervisning för årskurs 9, i övrigt distansundervisning.
  • 19.4–23.4 närundervisning för årskurs 7, i övrigt distansundervisning.
  • 26.4–30.4 närundervisning för årskurs 8, i övrigt distansundervisning.

Elever i årskurserna 1–6 och elever som omfattas av särskilt stöd och elever inom förberedande undervisning i årskurserna 7–9 fortsätter med närundervisningen. Om coronaläget förändras kan beslutet ändras.

Måltider under distansundervisningsperioden

De elever som har distansundervisning har möjlighet att äta en varm skolmåltid på den egna skolan mellan kl.12.30 och 13.00. Eleverna kommer direkt till matsalen och avlägsnar sig från skolområdet genast efter att de ätit. Det behövs ingen separat anmälan.

Distanseleverna har möjlighet att hämta en måltidskasse i stället för skollunch. Måltidskassarna delas ut under alterneringen vid den egna skolan en gång i veckan onsdagar kl. 14–16. Vårdnadshavaren eller eleven kan hämta kassen från det ställe som skolan meddelat om. Måltidsservicens producent ansvarar för utdelningen av kassarna. Det behövs ingen förhandsanmälan för att hämta måltidskassen.

Julkaistu: 8.4.2021 
(muokattu: )