Palvelu- ja asiakastilat Vantaalla noudattavat koronaohjeistuksia pääosin hyvin

Tartuntatautilain muutos toi maaliskuussa kunnille velvoitteen tarkistaa alueellaan palvelu- ja asiakastiloissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Vantaalla tarkastuksia on viimeisen kuukauden kuluessa tehty ympäristöterveydenhuollon tarkastajien toimesta yli 200 asiakastilaan. Tarkastetuista tiloista noin puolet ovat elintarvikkeiden vähittäiskauppoja. Myös muun muassa kuntosaleja ja muita liikuntatiloja, kauneushoitoloita ja kauppakeskuksia on tarkastettu.

Valtaosassa, noin 70 % tarkastuksissa on todettu asioiden olevan kunnossa: hygieniaohjeistuksia on noudatettu hyvin. Noin kolmanneksella tarkastuksista on tarjottu ohjeistusta ja neuvontaa pienten puutteiden paikkaamiseksi, ja kehotuksia on jouduttu antamaan vain yksittäisissä tapauksissa.

Vantaan kaupunki toivookin, että palvelutoimijat jaksavat edelleen jatkaa ohjeiden ja määräysten hyvää noudattamista, jotta auki olevia toimintoja voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat laajasti sekä yksityisiä että julkisia palvelutiloja ja toimijoita. Tarkastuksissa varmistetaan muun muassa, että asiakastiloissa on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, oleskelu ja asiakaspaikat on järjestetty mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden ja riittävät hygieniaohjeistukset ovat esillä. Myös tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista edellytetään.

Ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta vastaa aluehallintovirasto. Ravintolat on Vantaalla tilapäisesti suljettu 18.4. asti. Vain noutomyynti on sallittu. Sulun noudattamista valvoo poliisi.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintovirastojen toimesta heidän verkkosivuilleen. Aluehallintovirasto ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.

Asiakaspalautetta vantaalaisten kohteiden tartuntatautilain vaatimuksiin liittyen voi lähettää sähköpostitse ymparistoterveys@vantaa.fi.

Julkaistu: 9.4.2021 
(muokattu: )