Vantaa purkaa liikuntatilojen käytön ja harrastustoiminnan rajoitukset 1.10. alkaen

Vantaan kaupungin loput rajoitukset liikuntatilojen käyttöön ja harrastustoimintaan liittyen puretaan 1.10.2021 alkaen. Rajoitukset puretaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 21.9.2021 tekemän linjauksen mukaisesti.

Avoimen käytön liikuntatiloissa kuten Vantaan uimahalleissa, kuntosaleilla ja ryhmäliikuntatunneilla ei enää 1.10. alkaen sovelleta henkilömäärärajoituksia.

Harrastustoiminnan ohje Vantaan kaupungin hallinnoimissa tiloissa muutetaan 1.10. alkaen velvoitteesta suositukseksi. Harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan, että:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.
 • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että harrastusryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

Kaupungin ulkopuolisten tahojen järjestämät tapahtumat

Vantaa on myös päivittänyt linjaustaan kaupungin ulkopuolisten tahojen järjestämistä tapahtumista. Päivitetty linjaus astuu voimaan 1.10.2021 alkaen.

Päivitetyn linjauksen mukaan kaupungin ulkopuolisten tahojen järjestämien tapahtumien osalta korostetaan järjestäjän vastuuta huolehtia turvaohjeiden noudattamisesta tartuntatautilain 58c §:n mukaisesti. Toiminnanjärjestäjän on huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet ja
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.
Julkaistu: 24.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter