Sosiaali- ja terveyslautakunnassa vaativien diabeteshoitojen keskittäminen ja hoitotarvikejakelun laajentaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on esillä ensi maanantain 5.11. kokouksessa vaativien diabeteshoitojen ja maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun keskittäminen Tikkurilan terveysasemalle. Tavoitteena on luoda Vantaalle laadukas vaativien diabeteshoitojen osaamiskeskus. Tyypin 2 diabeteksen hoito jatkuisi entiseen tapaan kaikilla Vantaan terveysasemilla.

Vantaalla vaativamman tason diabetespotilaiden hoito tapahtuu nykyään kolmessa eri yksikössä Koivukylän, Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemilla. Hoitotarvikkeiden jakelupisteet sijaitsevat Koivukylän ja Myyrmäen terveysasemilla. Diabetesyksiköissä saavat hoitoa tyypin 1 diabeetikot (aikuiset ja yli 16 -vuotiaat insuliinipumppupotilaat) ja ne tyypin 2 diabeetikot, joilla on joko liitännäissairaus, yhdistelmälääkehoito, inkretiinilääkitys tai joilla insuliinihoito on aloitettu kortisonihoidon vuoksi. Muita diabetespotilaita hoidettaan kaikilla terveysasemilla.

Vaativan diabeteshoidon ja hoitotarvikejakelun keskittäminen parantaisi palvelujen saatavuutta. Diabeteshoitotarvikkeiden jakelun ja henkilökunnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen mahdollistaisi palveluaikojen laajentamisen: puhelinpalvelu klo 8-13 (nyk. klo 12-13) ja asiakaspalvelu ma-pe klo 8-11 (nyk. ma-to klo 9-11).

Hoitotarvikkeiden saantia halutaan helpottaa. Paikan päällä asioimisen sijaan potilailla on mahdollisuus myös tilata tarvikkeita puhelimitse tai sähköisesti. Hoitotarvikkeet voitaisiin toimittaa asiakkaan toiveen mukaan myös omalle lähiterveysasemalle tai Postin välityksellä Smartpost-automaattiin. Liikuntarajoitteisille asiakkaille hoitotarvikkeet toimitettaisiin suoraan kotiin. Lisäksi osa tuotteista, kuten vaipat ja avannetuotteet, toimitetaan jo nykyisin suoraan kotiin.

Sijainniksi ehdotetaan Tikkurilan terveysasemaa keskeisen sijainnin ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Toimintojen keskittäminen mahdollistaisi paremmin palvelujen arvioinnin ja kehittämisen sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen ja ylläpidon. Diabeteshoidon osalta toimintamalli olisi yhtenäisempi, jolloin potilaat olisivat jatkossa tasa-arvoisessa asemassa. Henkilökunnan poissaolot eivät isommassa yksikössä haavoittaisi toimintaa, sillä töitä voitaisiin jakaa. Yksin työskentelyä ei uudessa yksikössä tulisi, joten työturvallisuus ja työhyvinvointi paranisivat.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli vammaisille

Lautakunta käsittelee henkilökohtaisen avun palvelusetelin myöntämistä vammaisille henkilöille. Asian on esitelty vammaisneuvostolle 30.5.2018.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vantaalla on tällä hetkellä 673 asiakasta, joille on myönnetty henkilökohtainen apu.

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää ostopalveluna, palvelusetelillä tai ns. työnantajamallilla, jossa vammainen henkilö toimii työnantajana ja kunta palkanmaksajana. Vantaalla on käytössä pääosin työnantajamalli täydennettynä ostopalvelumahdollisuudella niille vammaisille, joilla ei ole mahdollisuutta toimia työnantajana. Palvelusetelin käyttöönotto lisäisi vammaisen henkilön valinnan mahdollisuuksia.

Palveluseteli olisi vaihtoehto asiakkaille, joilla on todettu henkilökohtaisen avun tarve ja jotka eivät voi toimia avustajansa työnantajina, mutta pystyvät käyttämään palveluseteliä. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn palvelupäätökseen. Päätöksessä määritellään henkilökohtaisen avun määrä ja sisältö. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja tekee tämän kanssa sopimuksen. Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksuton palvelu, joten henkilökohtaisen avun palvelusetelissä asiakkaalle ei saa jäädä omavastuuosuutta maksettavaksi.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 31.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter