Lasten sijaishuollon kehittäminen esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.3.2019 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastauksen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön Pohjolakodin koulukodin valvonnan toteutumisesta. Vantaalta oli pyydetty selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt apulaisoikeusasiamiehen 17.12.2018 päätöksessään esiin nostamien epäkohtien korjaamiseksi.

Asian taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamies määräämä tarkastus Pohjolakotiin 17.-18.4.2018. Tarkastuksen perusteella monet Pohjolakodissa havaitut käytännöt olivat lainvastaisia, epäasiallisia ja sijoitettuja lapsia nöyryyttäviä ja alistavia. Vantaalta on ollut Pohjolakodissa neljä lasta sijoitettuna tarkastuksen aikaan. Apulaisoikeusasiamies pyysi sijoittajakunnilta selvityksen esiin tulleista epäkohdista. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala antoi selvityksen 24.9.2018.

Apulaisoikeusasiamies teki selvityksen perusteella päätöksen 17.12.2018 ja nosti esiin sosiaalityöntekijöiden liian suuren asiakasmäärän, laitosten rajoitustoimenpiteiden valvonnan puutteellisuuden ja riittävistä henkilöstöresursseista huolehtimisen. Vantaa vastasi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi. Vantaalla on kehitetty ja lisätty lasten sijaishuollon valvontaa. Kaupunki on perustanut kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa laitoshuoltoon. Lapsikohtaiseen valvontaan on tehty uusi ohjeistus. Valvonnan sisältöä on tarkennettu ja vakioitu mm. lomakkeistoa uusimalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään lapsen kuulemiseen. Yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä on esityslistan liitteenä.

Katso esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi. Pöytäkirja on luettavissa hyväksymisen jälkeen.

Julkaistu: 12.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter