Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa varaudutaan koronaepidemiaan


Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 16.3.2020

Vantaan tartuntatautiylilääkäri Kirsi Valtonen selosti lautakunnalle kattavasti koronavirus tilanteesta Vantaalla. Vantaalla on toistaiseksi vain muutamia todennettuja koronatartuntoja, jotka kaikki hoidetaan kotona. Vantaalla varaudutaan koronan leviämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvuun. Vantaalla seurataan valtakunnallisia linjauksia ja toimitaan niiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa aktiivisesti tilannetta ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Vanhus- ja vammaispalveluissa supistetaan koronaviruksen vuoksi osaa toiminnoista

Lautakunta päätti vanhus- ja vammaispalvelujen toiminnan supistuksista koronaepidemian johdosta.
Koronaepidemian vuoksi vanhus- ja vammaispalveluissa suojellaan vanhuksia ja perussairauksista kärsiviä tartunnoilta. Tästä johtuen lautakunta päätti toiminnan tilapäisistä supistamisesta ja toimintayksiköiden tilapäisestä sulkemisesta tartuntatautilain nojalla.
Supistukset antavat myös paremmat mahdollisuudet henkilöstön siirtyä normaalitoiminnasta kriittisiin toimintoihin.
Supistukset koskevat iäkkäiden päivätoimintaa, vammaisten työ- ja päivätoimintaa sekä työvalmennusta, päiväsairaalatoiminnasta, geriatrinen poliklinikka ja lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu. Supistukset tulevat voimaan asteittain.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti lausunnosta lakiluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) eli asiakasmaksulaista. Lakiesityksen tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.

Hakunilan ja Länsimäen päiväpoliklinikat toimivat yhdistettyinä toukokuun loppuun asti

Lautakunta sai tiedoksi terveyspalvelujohtajan päätöksen siitä, että Hakunilan ja Länsimäen päiväpoliklinikoiden toiminnot on yhdistetty ajalla 1.4-31.5.2020 ja päiväpoliklinikkapalvelut tarjotaan Hakunilan terveysasemalla.
Hakunilan ja Länsimäen päiväpoliklinikat ovat jo aikaisemmin toimineet yhdistettyinä terveyspalvelujohtajan päätöksellä (16.12.2019-31.3.2020).

Päätöksellä varaudutaan koronaviruksesta johtuvaan henkilöstöresurssien riittävyyden haasteeseen.

Tutustu lautakunnan esityslistaan ja liiteaineistoihin

Julkaistu: 16.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter