Vantaalla tarkennetaan suostumuksiin liittyviä käytäntöjä

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ammattilaiset käsittelevät hoidon tai palvelun kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia tietoja. Teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmässä erotettuna toisistaan eri rekisterikokonaisuuksissa: sosiaalihuollon ja terveydenhuollon rekistereissä. Asiakas on halutessaan voinut antaa ammattilaiselle suostumuksen tarpeellisten tietojen katsomiseen rekisterien välillä. Suostumus on aina vapaaehtoinen ja se voidaan peruuttaa asiakkaan tai potilaan toimesta milloin tahansa.
Vantaa, Apotti ja muut Apotin tilaajat ovat yhdessä suunnitelleet ja kehittäneet Apotti-järjestelmässä olevia suostumuksia. Suunnittelu- ja kehitystyö on edelleen käynnissä.

Jotta asiakas- ja potilastyössä tarvittavien tietojen hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ei vaikeutuisi tai jopa keskeytyisi, Vantaa pyysi tietosuojavaltuutetulta vastineessaan tarkempaa ohjausta muutosten toteuttamiseen. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa Vantaan kaupunki selvittää muiden tilaajien kanssa suostumuksiin ja suostumuksella perustuvaan tiedonsaantiin liittyvää lainsäädännön tulkintaa.

Samaan aikaan teemme sisäistä kehittämistyötä ohjeistusten ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että annetut suostumukset ovat edelleen ajantasaisia, jonka johdosta tulemme poistamaan järjestelmästä epätarkoituksenmukaiset suostumukset 14.4.2020. Niiltä osin kun on tarvetta uusiin suostumuksiin, ne pyydetään uudelleen Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Suostumuksiin liittyvät toiminnot uudistetaan kokonaisuudessaan tietosuojavaltuutetun ja järjestelmän toimittajan kanssa sovittujen linjausten ja vaiheistusten mukaisesti.
Yleiset tiedustelut voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen soster.viestinta@vantaa.fi. Mikäli kysymys ei ole yleisluontoinen vaan liittyy omaan asiakas- tai potilasasiaan, tulisi lähtökohtaisesti olla yhteydessä omaan terveysasemaansa tai sosiaalihuollon yksikköön.

Julkaistu: 9.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter