Sosiaali- ja terveyspalveluita hyvin tarjolla myös korona-aikana

Koronaepidemia on edennyt Suomessa melko maltillisesti ja tästä johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on myös Vantaalla pääosin hyvä. Asiakkaiden kannattaa hakeutua palvelujen piiriin. Joitakin poikkeuksia korona-aika kuitenkin toi tullessaan. Palveluissa mm. hyödynnetään nyt yhä enemmän digitaalisaation mahdollisuuksia, kuten sähköistä hoidontarpeen arviointia ja etävastaanottoja.

Apua ja tukea perheille

- Perhepalvelut toimivat lähes normaalisti. Osa asiakastapaamisista toteutetaan kuitenkin videovastaanottoina, puhelin- ja teams- tai skype-yhteyksin. Asiakkaita tavataan myös kasvokkain joko kävelytapaamisissa, kotikäynneillä tai palvelupisteissä, kertoo perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom.

Monissa perheissä korona on aiheuttanut myös taloudellisen kriisin, ja tästä johtuen täydentävän toimeentulotuen hakemusten määrä on kasvanut. Tällä hetkellä täydentävän toimeentulotuen hakemusten käsittelyaika on 4-5 päivää. Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta, jossa hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet.

Uutena palvelumuotona käynnistyi huhtikuun alussa Vantaan perheiden puhelintuki, jossa lasten, nuorten ja perheiden auttamisen ammattilaiset vastaavat yhteydenottoihin poikkeustilanteen herättämissä kysymyksissä. Vastaajaringissä on kokeneita perhepalvelujen, opiskeluhuollon, Vantaan seurakuntien ja Mannerheimin lastensuojeluliiton ammattilaisia. Puhelintukea saa numerosta 09 839 50055 arkisin klo 10-18.

Lue lisää tarjolla olevista tukipalveluista

Terveyspalvelut

Terveyspalveluissa hengitystieoireisten hoito on keskitetty Martinlaakson terveysasemalle, joka toimii Vantaalla koronaterveysasemana. Kaikki terveysasemat toimivat tällä hetkellä ajanvarauksella niin, että hoitoon hakeudutaan soittamalla terveysaseman puhelinpalveluun (p. 09 839 50 000 ma-pe kello 8-16), josta potilas ohjataan eteenpäin. Muina aikoina voi soittaa päivystysapuun p. 116 117. Terveysasemille ei potilasturvallisuussyistä mennä ilman varattua aikaa.

Valtakunnallisten linjausten mukaisesti suun terveydenhuollon palveluita on supistettu niin, että tällä hetkellä hoidetaan vain päivystyspotilaat ja kiireellinen saman päivän aikana tehtävä hoito sekä välttämätön puolikiireellinen hoito, kuten leikkausta edeltävä välttämätön hoito, lohkeamat, limakalvomuutosten näyttö sekä vaivat ja kiputilat.

- Koronaepidemiasta huolimatta potilaiden ei nyt kannata jättää hoitamatta vaivojaan, jotta potilaiden tilanne ei pääse huononemaan. Myös videovastaanottoja on tarjolla sekä terveyspalveluissa että nyt myös suun terveydenhuollossa, jotta asiointi on mahdollisimman turvallista, kertoo terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela.

Jos epäilet sairastavasi koronavirusta

Sosiaali- ja terveyspalveluidenmuutokset koronaepidemian aikana

Vanhus- ja vammaispalvelut

Koronaepidemian johdosta 70 vuotta täyttäneet ovat nyt kotikaranteenissa, mikä oli lisännyt huolta siitä, miten kotona pärjätään. Sen vuoksi kaupunki on lähestynyt 70 vuotta täyttäneitä ja kertonut tarjolla olevista tukipalveluista, kuten kauppa- ja asiointituesta.

- On tärkeää, että kaikki, joilla on vaikeuksia kotona pärjäämisessä, ottavat yhteyttä Vantaan seniorineuvontaan (p. 09 8392 4202 ma–pe klo 9–15). Ja yhtä lailla yhteyttä seniorineuvontaan voi ottaa kuka tahansa, joka näkee, että ikäihminen ei selviä ilman apua ja tukea. Teemme tarvittaessa palvelutarpeen arvion, jonka perusteella järjestämme tilanteeseen parhaiten sopivat palvelut, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Vanhus- ja vammaispalveluissa toimintaa hoidetaan lähes normaalisti, joskin läheiset eivät voi koronaepidemian vuoksi tällä hetkellä vierailla hoivakodeissa, Vantaan sairaalassa eikä muissa kaupungin asumispalvelupisteissä. Syynä on se, että haluamme suojella asiakkaitamme ja potilaitamme virustartunnalta. Hoivakotien henkilökunta on saanut tarkennetut toimintaohjeet tartuntojen ehkäisemiseksi.

Kriisitilanteessa apua ympäri vuorokauden

- Koronaepidemia on sitonut ison osan ihmisistä koteihin, minkä vuoksi on herännyt huoli erityisesti perheiden ja vanhusten jaksamisesta ja selviämisestä. Huoli on varmasti aiheellinen ja sen vuoksi haluammekin korostaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita – tukea ja apua – on saatavilla, korostaa apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Kriisitilanteissa apua on saatavilla ympäri vuorokauden. Peijaksen sairaalassa toimii yhteispäivystys, jossa hoidetaan äkillisesti ja vakavasti sairastuneet potilaat ympäri vuorokauden kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat terveysasemien aukioloaikojen ulkopuolella (arkisin klo 16–08, viikonloppuisin, arkipyhinä). Soita Päivystysavun numeroon 116 117 ennen kuin hakeudut päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia. Sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 8392 4005.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutokset koronaepidemian aikana

Ensiapu ja päivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Lisätietoja antavat

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö, p. 050 3121678

Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 040 5545576

Terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela, p. 043 8250518

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, p. 050 3121815

Julkaistu: 29.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter