Vantaan sairaalassa potilaslähtöisyys on toiminnan tärkeimpiä arvoja

Helsingin Sanomien 8.6.2020 kirjoituksessa julkaistiin väitteitä koskien Vantaan sairaalan (Katriinan sairaalan) toimintaa, jotka selvityksemme mukaan eivät pidä paikkaansa. Haluamme korjata jutussa olleita virheellisiä tietoja.

HS selvitti vanhusten hoidon tilannetta pääkaupunkiseudulla korona-aikana. Katriinan sairaalan toimintatavat huolestuttavat kyselyyn vastannutta työntekijää. Hänen mukaansa mahdollisesti karkaileva potilas voidaan osasto 7:llä sitoa sänkyyn, kunnes koronatestin tulos saadaan.

Vantaan sairaala teki välittömästi selvityksen sairaalan toiminnasta toimittajan yhteydenoton jälkeen. Selvityksen mukaan Covid-19 sairastuminen tai sen epäily ei ole johtanut yhdenkään potilaan liikkumisen rajoittamiseen. Yksikään osaston potilas ei ole altistunut koronavirukselle. Sairaalassa on erittäin tarkat ohjeet sekä linjaukset potilaiden rajoitustoimenpiteiden toteuttamiseen ja sairaalassa on toimittu näiden ohjeiden mukaisesti myös pandemian aikana.

Katriinan sairaalan osasto 7 on erikoistunut sekavien ja käytöshäiriöisten potilaiden hoitoon. Joskus syntyy tilanne, jossa sekavan potilaan terveyden tai turvallisuuden takaamiseksi rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä. Ne tehdään aina yksilölliseen arviointiin ja päätökseen perustuen niin pieninä ja lyhytkestoisina kuin mahdollista. Niistä myös luovutaan heti, kun niitä ei enää katsota välttämättömiksi. Osastolla ei käytetä potilaan liikkumisen rajoittamista karkaamisen estämiseen.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksessa 2019 ei havaittu puutteita osasto 7:n toiminnassa niin hoitajien kuin lääkärienkään osalta, kuten artikkelin asiayhteydestä voisi ymmärtää.

Vantaan sairaalassa on vahva eettinen pohja toiminnalle ja potilaslähtöisyys on toimintamme tärkeimpiä arvoja. Huolehdimme jokaisen potilaan itsemääräämisoikeudesta ja sen toteutumista seurataan ajantasaisesti. Sairaalan toiminta pohjautuu moniammatilliselle ja osaavalle henkilöstölle.

On hyvä ja eettisesti tärkeää, että rajoitustoimenpiteistä ja niiden perusteista keskustellaan. Mikäli sairaalassamme esiintyisi eettisten ohjeistuksemme vastaista toimintaa, tilanteeseen puututaan välittömästi.

Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaan kaupunki
Johanna Sinkkonen, palvelupäällikkö, Vantaan sairaala
Annariina Jyvälahti, johtava ylilääkäri, Vantaan sairaala

Sirpa Sairanen, ylilääkäri, Vantaan sairaala
Tarja Mietola-Koivisto, ylihoitaja, Vantaan sairaala

Julkaistu: 9.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter