Vantaan erityisasumisen asumisyksiköissä jatkuu vaihtoehtoiset tapaamismuodot

Suomen hallitus julkaisi 17.6. katsauksen kaikista linjauksista koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Hallitus linjaa, että ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Vantaan erityisasumisen asumisyksiköissä otettiin jo toukokuussa vaihtoehtoisia tapaamismuotoja käyttöön. Läheiset ovat saaneet tavata vanhuksia pihatapaamisten muodossa sekä muutamissa hoivakodeissa on pilotoitu tapaamisautoa. Näiden tapaamisten turvallisuus ja käytännön toimintaohjeet ovat Vantaan tartuntatautiyksikön hyväksymät.

Vantaan erityisasumisen asumisyksiköihin ei ole nyt tulossa muutoksia tapaamisten järjestämiseen, vaan tapaamiset jatkuvat edelleen pihatapaamisten muodossa.

Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.

Julkaistu: 18.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter