Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee lisämäärärahaesitystä kuluvalle vuodelle

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa kokouksessaan 17.8. käsiteltäväkseen 36,5 miljoonan euron lisämäärärahaesityksen vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuluvan vuoden talousarvion menomääräraha on 673,2 miljoonaa euroa ja tulomääräraha 42 miljoonaa euroa. Menojen ennakoidaan toteutuvan ilman erikoissairaanhoitoa 36,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhasta noin 16,3 miljoonaa euroa muodostuu koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aiheuttamista lisämenoista. Merkittävimmät lisämenot koostuvat drive-in näytteenottopisteestä, hoitotarvikkeiden ja henkilösuojainten hankinnoista sekä suun terveydenhuollon liikelaitokselle myönnettävästä toiminta-avustuksesta. Säästöä on syntynyt vanhusten ja vammaisten käyttämättä jääneistä kuljetuspalveluista.

Lentokentällä järjestetyn pandemiavastaanottotoiminnan palveluista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 2,4 miljoonan euron menot, jotka valtio korvaa kaupungille. Valtiorahoitteisten Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus -hankkeiden toimintamenosta ja vastaavasta valtion rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan vuodelle 2020 noin 0,7 miljoonaa euroa.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tuesta (4,9 milj. euroa), lasten sijaishuollon
palvelutarpeesta (yhteensä 6,7 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (6,0 milj. euroa) sekä Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (1,8 milj. euroa). Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,7 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän, eli noin 41,3 miljoonaa euroa, sisältäen lentokenttätoiminnasta saatavan korvauksen ja sote-hankkeiden rahoituksen.

Lisäksi lautakunta päättää selvityksen antamisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lastensuojelun määräaikojen ylittymisestä. Vantaan kaupungin THL:lle antamien tietojen mukaan lastensuojelun toteutuneet määräajat eivät ole kaikilta osin olleet lain mukaisia aikavälillä 1.10.2019 – 31.3.2020.

AVI:lle 30.9. mennessä toimitettavasta selvityksestä tulee käydä ilmi, onko lastensuojelun määräajat saatu lain mukaisiksi THL:lle toimitettujen vastausten jälkeen, ja kunnan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi tulee Rajakylän neuvolan lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Hakunilan neuvolaan 1.9. alkaen.

Vuonna 2019 Rajakylän neuvolan asiakasmäärä oli 98 synnyttäjää ja 798 alle kouluikäistä lasta. Asiakaskunnan hoitamiseen tarvitaan 3,5 terveydenhoitajan työpanos. Osoitteessa Latukuja 1 toimiva Rajakylän neuvola on pienen henkilöstömäärän vuoksi palveluiden turvallisen tuottamisen kannalta haavoittuva ja henkilöstön työkuormitusta lisäävä. Tähän on myös AVI ottanut kantaa tarkastuksessaan 5/2019. Rajakylän neuvolan palveluita on tilapäisesti siirretty Hakunilan neuvolaan kesäisin sekä koronaepidemian aikana keväällä 2020.

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi lautakunnan kesäkuun kokouksessa. Elokuun kokousta varten lautakunnalle on tehty arvio Hakunila-Länsimäki-Rajamäki-alueen ehkäisevien palveluiden kokonaisuudesta.

Lisäksi lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa sosiaaliohjaajan ja kahden sosiaalityöntekijän viran perustamista perhepalveluihin. Lautakunnalle annetaan kokouksessa selostus lentoaseman koronanäytteenoton tilanteesta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter