Nuorten chat, tiedolla johtaminen ja paljon muuta työn alla Vantaan ja Keravan sote-kehittämishankkeissa

Vantaan ja Keravan yhteisten sote-kehittämishankkeiden syksy on jatkunut toimeliaasti. Organisaation ja rakenteiden kehittämiseen keskittyvä rakenneuudistushanke päättyy vuoden lopussa, mutta työtä on vielä jäljellä. Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa taas kehitetään mm. chat-palvelua nuorille!

Vantaan ja Keravan rakenneuudistushankkeessa on työskennelty koko vuosi sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaation, rakenteiden ja toimintamallien kehittämisen parissa. Vaikka hanke päättyy jo vuoden 2021 lopussa, kehittämistyön loppurutistus on vielä käsillä. Tiedolla johtamisen projektissa käynnistetään vielä loppuvuodeksi talouden ja toiminnan yhdistämisen pilotti Vantaan sote-palveluissa sekä koulutetaan henkilöstöä Power BI -ohjelmiston käyttöön. Palveluiden vaikuttavuuden ja laadun kehittämisyössä on saatu ensimmäisiä asiakaskyselyn vastauksia ja digitaalisten palveluiden kehittämistyön tuloksia aletaan siirtää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttöön.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla hankkeessa kehitetään Vantaan ja Keravan yhteisesti neuvonnan ja asiakasohjauksen palveluita, vastaanottopalveluita, lasten, nuorten ja perheiden palveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Lisäksi suunnitellaan yhteistä tulevaisuuden sote-keskus-konseptia.

Neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisprojektissa on aloitettu chat-palvelun kokeilu yhdessä Vantaan nuorten sosiaalipalveluiden kanssa. Kokeilussa kerätään palautetta 18–24-vuotiaille suunnatun neuvontachatin käyttäjiltä ja suunnitellaan palautteen perusteella sähköisten palveluiden seuraavia kehittämisaskelia. Projektissa on myös aloitettu yhteistyö KELA:n kanssa sekä suunniteltu asukasosallisuuden toteuttamista kehittämistyössä.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisprojektin tuotoksena on julkaistu Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen -opas, joka on yleisesti ladattavissa Vantaan verkkosivuilta. Lisäksi projektissa on koko syksyn ajan vertailtu eri lapsiperheiden tuen menetelmiä mm. näitä pisteyttämällä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukokonaisuutta varten.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke on myös jättänyt hakemuksensa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman täydentävässä valtionavustushaussa, jonka päätöksistä saadaan tietoa vuoden lopussa. Täydentävässä haussa painotetaan erityisesti hoitoon pääsyn parantamista sekä psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa kaikille ikäryhmille.

Julkaistu: 15.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter