Vantaan ja Keravan sote-kehittämishankkeelle lisärahoitusta

Vantaan ja Keravan yhteinen Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke saa lisärahoitusta ja jatko vuoden 2023 loppuun saakka. Vantaan ja Keravan ikääntyvien sote-palveluiden kehittämiseen myönnetty myös valtionavustusta.

Sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan alueella kehittävälle Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeelle on myönnetty täydennysrahoitusta. Alunperin vuoden 2022 loppuun saakka kestänyttä hanketta voidaan jatkaa täydennysrahoituksella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintana myös vuoden 2023 ajan. Nyt myönnetyn täydennysrahoituksen käytön painopistenä on erityisesti palveluiden saatavuuden parantaminen perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Lisäksi täydennysrahoituksella parannetaan hoitoon pääsyä sekä lisätään psykososiaalisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen nykyiset kehittämiskärjet, neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, lasten nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Tulevaisuuden sote-keskus -konsepti säilyvät edelleen palveluiden kehittämisen alustoina, joskin niiden toiminta ja resurssit laajenevat lisärahoituksen myötä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen lähestyessä vuoden 2022 aikana hankeen kehittämistyötä viedään entistä lähemmäs palvelualueiden ja tätä kautta myös asukkaiden arkea. Vantaan ja Keravan palveluiden yhteensovittaminen ja yhteiskehittäminen onkin hankkeen ydintehtävä kuluvan vuoden aikana.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeelle myönnetyn täydennysrahoituksen kokonaismäärä on 5 483 194 €.

Lisätietoa täydennysrahoituksesta täältä.

Valtionavustusta tulossa myös ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen

Vantaan–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa ikääntyneiden palvelut ovat tähän saakka olleet sisällytettyinä hankkeen kehittämiskärkiin. Aivan vuoden 2021 lopussa saadun tiedon mukaan Vantaalle ja Keravalle on myönnetty myös valtion rahoitusta Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeesta, jonka tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona tuotettavien palveluiden ja digitaalisuuden kehittämistä. Vantaan ja Keravan kohdalla tätä työtä tehdään yhteistyössä Vantaan–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen vastaanottopalveluiden kehittämiskärjen kanssa. Kuluvan vuoden aikana myös siis myös ikääntyneiden palvelut näkyvät sote-palveluiden kehittämistyössä entistäkin vahvemmin.

Lisätietoa Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeesta täältä.

Lisätietoa sote-palveluiden kehittämistyöstä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta löydät täältä. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen soteuudistus@vantaa.fi ja tilata uutiskirjeemme täältä.

Julkaistu: 11.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter