Hyvinvointialueen suuntaviivat ratkaistaan aluevaaleissa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen seuraavan neljän vuoden suuntaviivat päätetään 23.1.2022 pidettävissä Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle valittavat 69 aluevaltuutettua muodostavat hyvinvointialueen aluevaltuuston, joka toimii hyvinvointialueen ylimpänä päättävänä elimenä. Työnsä aluevaltuusto aloittaa 1.3. ja sen ensimmäisiä tehtäviä on hyvinvointialueen budjetin vahvistaminen.

Aluevaaleissa ei äänestetä siitä, perustetaanko hyvinvointialueet, sillä on jo päätetty eduskunnassa. Vaaleissa ei äänestetä myöskään siitä, miten paljon rahaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluilla on käytettävissään hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee suurilta osin valtiolta uudistuksen astuessa voimaan 1.1.2023. Vaalit ovat silti meille kaikille erityisen merkitykselliset. Nyt valittavat aluevaltuutetut johtavat vantaalaiset ja keravalaiset uuteen aikaan ja tekevät kauaskantoisia päätöksiä siitä, miten Vantaan ja Keravan hyvinvointialue organisoituu, ja mitä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä korostetaan. Hyvinvointialueen palvelut käsittävät kaikki nykyiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, kuntouttavasta työtoiminnasta lastensuojeluun ja vanhustenkeskuksista palokuntaan, joten tulevat aluevaalit todella koskettavat meitä kaikkia!

Lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle valmistellaan vuoden 2022 aikana osallisuusohjelma, joka takaa alueen asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin myös ruohonjuuritasolla. Alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet eivät siis rajoitu vain aluevaaleihin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen on enää alle vuosi aikaa ja tulevalla aluevaltuustolla onkin edessään työntäyteinen vuosi uuden organisaation rakentamisen merkeissä. Ensi vuonna tähän aikaan noin 275 000 vantaalaista ja keravalaista saa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelunsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yli 4000 työntekijältä.

Vaikka aikataulu onkin kiireinen, hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio huolehtii siitä, että myös ensi vuonna Vantaan ja Keravan asukkaat saavat tarvitsemansa avun ja hoidon sujuvasti ja turvallisesti.

Julkaistu: 11.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter