Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 12.1.2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) piti vuoden ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 12.1.2022.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan kannanotosta koskien sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä valtionavustuksen myöntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti myöntää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle hankeavustuksena yhteensä 7 723 099,92 euroa valtionavustusta hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue haki em. rahoitusta 44 917 000 euroa, joten saatu valtionavustus kattaa 17,2 % arvioiduista ICT-järjestelmien muutostöiden kustannuksista. Tämä summa on auttamatta liian pieni, eikä sillä voida toteuttaa kaikkia tarvittavia muutoksia siihen, että järjestämisvastuu saadaan siirrettyä asiakkaiden, potilaiden sekä työntekijöiden kannalta turvallisesti hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti lähettää kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle, valtiovarainministeriölle sekä asianomaisille ministereille ja heidän valtiosihteereilleen, ja että asiasta tehdään myös mediatiedote.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue liittyy Sarastia Oy:n osakkaaksi. Osakkuus mahdollistaa jatkossa muun muassa liittymisen tuleviin Sarastia Oy:n kilpailuttamiin puitesopimuksiin, ja on siten perusteltua hyvinvointialueen hankintatoimen näkökulmasta.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti myös antaa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta sekä muuttaa kevään kokousaikatauluaan siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen kevään kokoukset pidetään 26.1., 9.2., ja 16.2.2022.

Tutustu tarkemmin kokouksen esityslistaan tämän linkin kautta.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on elokuusta 2021 alkuvuoteen 2022 toimiva hallinnollinen elin, joka valmistelee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä yhdessä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Väliaikaista valmistelutoimielintä tarvitaan tulevan hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen valmisteluun ennen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävän aluevaltuuston toiminnan aloittamista. Lisätietoja väliaikaisesta valmistelutoimielimestä löydät tämän linkin kautta.

Julkaistu: 13.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter