Vapaa-ajan lautakunnassa Koillis-Vantaan uimahallin mahdolliset sijoituspaikat

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kokouksessaan 16.4. selvitystä Koillis-Vantaan uimahallin mahdollisista sijoituspaikoista.

Korson koulun yhteydessä olevasta heikkokuntoisesta uimahallista luovutaan Korson koulun purkamisen yhteydessä, ja Koillis-Vantaalle toteutetaan uusi uimahalli. Lautakunta päättää uimahallin sijaintia koskevan lausunnon antamisesta kaupunginhallitukselle. Lautakunnalle esitetään, että lausunnossa sijaintipaikaksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan Elmon alue. Kaupunki omistaa Elmon maa-alueet ja kohteen asemakaava mahdollistaa uimahallin rakentamisen. Koillis-Vantaan uimahallille on osoitettu investointimäärärahaa vuosille 2020-2025 yhteensä 17,500 M€.

Lisäksi lautakunta päättää taide- ja kulttuuritapahtumien ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilitysten hyväksymisestä. Lautakunnalle esitetään myönnettäväksi avustuksia taide- ja kulttuuritapahtumiin vuodelle 2019 ja harrasteliikunnan ohjaajatukeen. Lautakunta päättää liikunnan toiminta-avustusten, avustettavuuksien ja liikuntajärjestöjen vuokratuen myöntämisestä.

Lautakunta päättää kokouksessaan taiteilija-apurahojen myöntämisestä ja suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituen myöntämisestä Tikkurila festivaalille 11.-13.7.2019. Lautakunnalle esitetään Vantaan markkinointituen myöntämistä liikuntaan.

Lautakunnalle esitetään sivistystoimen lausunnon antamista Vantaan yleiskaavan luonnokseen vuodelle 2020.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter