Vapaa-ajan lautakunnassa päätettävänä avustuksia ja museoiden säännöt

Vapaa-ajanlautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kokouksessa 14.5. Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseo Artsin toimintaa ohjaavat säännöt.

Museolaki edellyttää ammatillisilta museoilta sääntöjä, jotta museo on oikeutettu valtionosuuksiin. Säännöissä kuvataan museon tehtävää, organisaatiota, kokoelmia, niiden turvaamista sekä museotyötä ohjaavia lakeja ja eettisiä sääntöjä.

Vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi taiteen perusopetuksen, taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistysten sekä seniori-ikäisten kulttuuritoiminnan toiminta-avustusten sekä taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä vuodelta 2018. Lautakunta saa hyväksyttäväksi selvityksiä kaupunkimarkkinointituen käytöstä vuonna 2018.

Lautakunta päättää vuoden 2019 toiminta-avustusten myöntämisestä taiteen perusopetukseen, taidekasvatukseen ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituen myöntämisestä.

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter