Kaupunkikulttuurilautakunta päätti uusista avustusten myöntämisperiaatteista

Kaupunkikulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 8.12. palvelualuekohtaisista avustusten myöntämisperiaatteista, jotka tulevat voimaan 1. tammikuuta 2022.

Kaupunkikulttuurin palvelualueiden avustusvalmistelijat ovat vuoden 2021 aikana kartoittaneet kaupunkikulttuurilautakunnassa hyväksyttävien avustusten myöntämisperiaatteiden päivitystarpeita. Tarkastelussa havaittiin tarpeita teknisille tarkennuksille ja kirjausten yhtenäistämiselle.

Palvelualueiden avustusten myöntämisperiaatteiden ulkoasua, esitystapaa ja sisältöä on yhdenmukaistettu. Tämän lisäksi avustuslajikohtaisia myöntämisperiaatteita on tarkennettu siten, että ne ovat entistä paremmin linjassa Vantaan kaupungin avustusten ja apurahojen yleisten myöntämisperiaatteiden kanssa.

Yleiset avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteet ovat ensisijaisia suhteessa palvelualuekohtaisiin myöntämisperiaatteisiin, ja palvelualuekohtaiset avustusten myöntämisperiaatteet ovat luonteeltaan täydentäviä suhteessa yleisiin myöntämisperiaatteisiin.

Tarkemmat palvelualuekohtaiset myöntämisperiaatteiden muutokset näkyvät kokouksen esityslistan kohdassa 8.

Lautakunta päätti myös muun muassa vuoden 2021 avustusten ja tukien tilitysten hyväksymisestä sekä vuoden 2022 avustusmäärärahojen jaosta. Kaikki asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Julkaistu: 8.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter