Varhaiskasvatuksen maksut alenevat vuoden 2018 alusta

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen.

Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat, ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on edelleen 290 euroa, ja alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018.

Vantaalla opetuslautakunta käsittelee asiakasmaksuja ja päättää tulorajoista, maksuprosenteista ja toisen lapsen maksusta kokouksessaan 15.1.2018. Kaupunki tiedottaa asiasta tarkemmin 11. tammikuuta lautakuntatiedottamisen yhteydessä, ja perheille lähetään tammikuussa asiakastiedote.

Muutos ei edellytä perheiltä mitään toimenpiteitä. Perheet saavat uudet maksupäätökset helmikuun loppuun mennessä kotiin postitettuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Julkaistu: 22.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter