Opetuslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Opetuslautakunta käsitteli kokouksessa 15.1. varhaiskasvatuksen muuttuneet asiakasmaksujen tulorajat, maksuprosentit ja toisen lapsen maksun.

Lautakunta hyväksyi eduskunnan 8.12.2017 hyväksymät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018. Lainsäädännön muutoksilla pieni- ja keskituloisilta perittävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat ja toisesta lapsesta perittävä maksu pienenee. Esityslistan kohdasta 9 näkyy lain mukaiset tulorajat ja maksuprosentit.

Lautakunta päätti, että perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksuna peritään 1.1.2018 alkaen aikaisemman 90% sijaan 50 % perheen nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Lakimuutos ei koske perheen muiden sisarusten maksuja, jotka ovat edelleen 20 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Myös alin perittävä maksu, joka on 27 euroa, säilyy ennallaan. Tätä alhaisempaa maksua ei peritä.

Kevään aikana tullaan valmistelemaan opetuslautakunnalle uusi maksuporras keskimäärin yli 20, mutta alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta. Kaupunki tiedotti muutoksesta 22.12.

Varhaiskasvatuspalvelun muutos 1.8.2018

Lautakunta sai tiedoksi esityksen kokoaikaisen varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseen varautumisesta 1.8.2018 lukien. Vantaan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.8.2018 alkaen. Kaupunki tiedotti päätöksestä 13.11.2017. Varhaiskasvatuksessa varaudutaan noin 1000 osa-aikaisen lapsen siirtymiseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Talousarviossa palvelun muutokseen varattiin 1 080 000 € lisämääräraha vuodelle 2018.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olleiden lasten huoltajille järjestettiin kysely marras-joulukuun vaihteessa 2017 varhaiskasvatuspalvelun käyttämisestä muutokseen liittyen. Vastaajista 80 % arvioi valitsevansa lapselleen kokoaikaisen varhaiskasvatuspalvelun elokuusta 2018 alkaen. Useat vastaajat perustelivat vastaustaan töihin palaamisella.

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen siirtyvistä lapsista osa sijoittuu olemassa oleviin varhaiskasvatuksen tiloihin. Lisäksi on tehty esitys kuudesta päiväkotipaviljongista ja niiden sijoittamisesta. Tekninen lautakunta käsitellee paviljonkien hankintaa 30.1.2018 pidettävässä kokouksessa. Tiloja on suunniteltu toteutettavaksi kuudelle eri tontille, noin 420 lapselle.

Käyttösuunnitelma 2018

Opetuslautakunta käsitteli opetuslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Käyttötalousosiossa kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden muun muassa lisärahoitusta Varialle, yhteisiin palveluihin Vantin palvelujen hinnankorotuksiin ja vammaisoppilaiden perusopetuksen jälkeiseen toimintaan. Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2018 talousarvioon sivistystoimelle lisättiin varhaiskasvatuksen menomäärärahoihin 1 080 000 euroa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistamiseen 1.8.2018 alkaen. Sivistystoimen sisäisiin vuokriin tuli kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen lisäyksenä 3,5 M€. Kaikkiaan sisäiset vuokrat nousivat v. 2017 käyttösuunnitelmasta 28,2 M€.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa menomäärärahaa on sivistystoimelle yhteensä 475 753 017 euroa. Menomääräraha on 7,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa. Tulomääräraha on 35 425 173 euroa. Tulomääräraha on 4,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa. Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2018 yhteensä 35 180 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 33 140 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 30 960 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 20 185 000 euroa.

Lautakunta päätti perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustuksista. Keväällä 2018 perusopetuksen iltapäivätoimintaan jaetaan avustusta lapsilukumäärän perusteella sopimuksen tehneille palveluntuottajille.

Lautakunta hyväksyi esitetyn mukaisesti suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2018 – 2019. Lisäksi lautakunta hyväksyi esityksen perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttamisesta.

Lautakunta hyväksyi Hämevaaran päiväkodin teknisen osakorjauksen päivitetyn tarveselvitys-hankesuunnitelman. Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Tikkurilan päiväkodin tarkistetun tavoitehintalaskelman 8 340 000 €. Lisäksi lautakunta hyväksyi Västersundomin koulun peruskorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelman. Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Kivistön kaupunkikeskuksen kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilan sekä avoimen päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Lautakunnan pöytäkirja löytyy tästä linkistä.

Julkaistu: 15.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter