Lasten yksilöllinen huomioiminen sai parhaat pisteet varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä

Pääkaupunkiseudulla asukkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä kuntien varhaiskasvatuspalveluihin. Parhaan huoltajien arvion saa lasten huomioiminen ja kasvatus yksilönä.

Tulokset ilmenevät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisen asiakaskyselyn tuloksista. Se toteutettiin loka- ja marraskuussa 2017 kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille.

Huoltajille on tärkeää lasten hyvinvointia edistävä arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kyselyn perusteella huoltajat kiinnittävät erityisesti huomiota pukemis-, ruokailu- ja päivälepotilanteiden sujumiseen. Huoltajilla on myös odotuksia ja tarpeita muun muassa sukupuolisensitiiviseen varhaiskasvatukseen, katsomuskasvatukseen ja kasvun ja oppimisen tarpeiden huomioimiseen.

Perheet ovat yleisesti tyytyväisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aloittamiseen. Vanhemmista on tärkeää saada tietoa, miten lapsen aloitus varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa sujuu. Varhaiskasvatuksen, sosiaalityön ja neuvolapalvelujen ohjeistuksia toivotaan nykyistä paremmin yhteensopiviksi.

Eniten kriittisiä arvioita sai aihe Viestintä. Huoltajat kaipaavat yhtenäistä, lapseen liittyvien tietojen kannalta tietoturvallista sähköistä viestintäkanavaa. Huoltajille mieluisin tapa saada tietoa toiminnasta ja tapahtumista olisi sähköposti. Lisäksi sosiaalisen median kanavien kuten blogien ja Facebook-ryhmien käyttöön oltiin tyytyväisiä.

Kysely toteutettiin neljännen kerran. Vuoden 2014 ja vuoden 2011 tuloksiin verrattuna aihealueiden kokonaiskeskiarvot ovat pysyneet lähes samalla tasolla.

Kysely tehtiin verkkokyselynä ja siihen saatiin noin 14 500 vastausta. Kyselyyn sai vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja somaliksi. Asiakaskysely antaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen.

Kyselyn tulokset julkaistaan 17.1. kuntien yhteisessä seminaarissa Vantaan kaupungintalolla klo 10-12. Seminaaria voi seurata suorana osoitteessa www.vantaakanava.fi

Asiakaskyselyn seudulliset ja kuntakohtaiset tulokset löytyvät kuntien omilta verkkosivuilta, Vantaalla varhaiskasvatuksen kehittämisen sivuilta.

Julkaistu: 17.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter