Opetuslautakunta käsittelee Kuusikon koulun peruskorjausta

Opetuslautakunta saa hyväksyttäväksi kokouksessaan 12.2. Kuusikon koulun osittaisen peruskorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Tarveselvitys-hankesuunnitelma koskee koulurakennuksen teknistä osakorjausta, mutta samassa yhteydessä on selvitetty uuteen oppimisympäristöön ja opetussuunnitelmaan liittyviä tilamuutoksia ja niistä aiheutuvia rakennusteknisiä muutoksia. Suunnitelmassa esitetään ratkaisu myös koulupihan turvallisuuden parantamiseksi. Peruskorjauksen kustannusennuste on 3 200 000 euroa.

Opetuslautakunta saa tiedoksi sivistystoimen vuoden 2017 toiminnan ja talouden vuosikatsauksen ja sivistystoimen tuloskortin toteuman opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Opetuslautakunta saa selvityksen yksityisen hoidon tuesta Vantaalla. Vantaa maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää lakisääteisen tuen hoitorahan korotuksena. Selvityksessä kuvataan yksityisen hoidon tuen järjestelmää Vantaalla tällä hetkellä. Selvitys sisältää lisäksi vaikutusten arviointia ja esimerkkilaskelmia, jos yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehtäisiin muutoksia.

Opetuslautakunta saa päätettäväksi oikaisuvaatimuksen Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutoksia koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen on tehnyt Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ja se vaatii lautakunnan päätöksen kumoamista.

Lautakunnalle esitetään muutettavaksi Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtyä kirjausta erityisen tuen päätöksestä. Suunnitelmaan esitetään korjattavaksi, että erityisen tuen päätökset koskevat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saaneita lapsia. Myös muut voivat saada tarvittaessa päätöksen.

Lisäksi lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi vastaava korjaus suomenkielisen esiopetuksen ja 6-vuotiaiden perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan erityisen tuen päätöksistä. Erityisen tuen päätökset koskevat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saaneita lapsia.

Opetuslautakunnan esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter