Opetuslautakunta hyväksyi Kuusikon koulun peruskorjauksen

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.2. Kuusikon koulun osittaisen peruskorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Tarveselvitys-hankesuunnitelma koskee koulurakennuksen teknistä osakorjausta, mutta samassa yhteydessä on selvitetty uuteen oppimisympäristöön ja opetussuunnitelmaan liittyviä tilamuutoksia ja niistä aiheutuvia rakennusteknisiä muutoksia. Suunnitelmassa esitetään ratkaisu myös koulupihan turvallisuuden parantamiseksi. Peruskorjauksen kustannusennuste on 3 200 000 euroa.

Opetuslautakunta sai tiedoksi sivistystoimen vuoden 2017 toiminnan ja talouden vuosikatsauksen ja sivistystoimen tuloskortin toteuman opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Opetuslautakunta sai selvityksen yksityisen hoidon tuesta Vantaalla. Vantaa maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää lakisääteisen tuen hoitorahan korotuksena. Selvityksessä kuvataan yksityisen hoidon tuen järjestelmää Vantaalla tällä hetkellä. Selvitys sisältää lisäksi vaikutusten arviointia ja esimerkkilaskelmia, jos yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehtäisiin muutoksia.

Opetuslautakunta päätti esityksen mukaisesti hylätä oikaisuvaatimuksen Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutoksia koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen teki Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ja se vaati lautakunnan päätöksen kumoamista.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti muuttaa Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtyä kirjausta erityisen tuen päätöksestä. Korjauksena on, että erityisen tuen päätökset koskevat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saaneita lapsia. Myös muut voivat saada tarvittaessa päätöksen.

Lisäksi lautakunta päätti esityksen mukaisesti hyväksyä vastaavan korjauksen suomenkielisen esiopetuksen ja 6-vuotiaiden perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan erityisen tuen päätöksistä. Erityisen tuen päätökset koskevat pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saaneita lapsia.

Opetuslautakunnan esityslista ja pöytäkirja löytyvät täältä: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter