Rajatorppaan suunnitellaan uutta oppimiskäsitystä tukevaa koulua

Suunnitteluhanke Rajatorpan uuden koulun rakentamiseksi Vantaan Vapaalassa etenee. Tavoitteena on, että uusi koulu valmistuu vuoden 2019 lopulla.

Hankkeessa koulun päärakennus ja paviljonkirakennus Vapaalanpolulla korvataan samalle tontille rakennettavalla uudisrakennuksella ja vanha suojeltu koulurakennus Ilpolankujalla peruskorjataan. Suunnitelmana on, että Rajatorpan koulun 1.-6. luokkalaiset käyvät koulua nykyisissä tiloissa uuden koulun valmistumiseen saakka. Lisäksi koulun viereisissä terveystalon tiloissa nykyisin toimiva esiopetus siirtyy uuden koulun tiloihin ja terveystalon tiloista luovutaan.

Opetuslautakunta saa vielä hyväksyttäväksi hankesuunnitelman. Sen jälkeen hankkeessa tuotetaan yleissuunnitelma, jonka pohjalta koulun rakentamislupaa haetaan. Tavoitteena on, että koulun rakentamistyöt voidaan aloittaa heinäkuussa 2018.

Tiloja suunnitellaan käyttäjälähtöisesti, ja 7.3. Rajatorpan koulu järjestää tilaisuuden suunnitteilla olevan koulun havainnollistamiseksi ja koulun oppilaiden osallistamiseksi suunnitteluun. Showroom-päivässä oppilailla on mahdollisuus tutustua virtuaalisesti suunniteltuihin sisätiloihin ja tilaratkaisuihin. Lisäksi lapsilta kerätään ehdotuksia siitä, miten he haluavat päästä seuraaman koulun rakentamishankkeen edistymistä. Vastaava esittelytilaisuus järjestetään myös oppilaiden huoltajille ja alueen asukkaille 15.3.

Kouluun suunnitteilla olevat tilat edustavat käsitystä uusista oppimisympäristöistä. Tilat suunnitellaan pedagogisten tarpeiden pohjalta, ja ne ovat muunneltavissa eri käyttötarpeisiin ja opetustilanteisiin. Suunnittelun lähtökohtana on, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten opetusryhmien muodostamiseen, jolloin opettajat voivat työskennellä yhdessä ja opettaa samanaikaisesti useaa eri luokkaa.

Oppimista tukevan tilasuunnittelun ohella hankkeessa pyritään varmistamaan rakentamisen laatu. Rakentamishanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, rakentaja ja suunnittelija vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta jakaen hyödyt ja riskit.

Allianssiin liittyy myös toinen Vantaan koulurakentamishanke, vuonna 2020 valmistuvaksi suunniteltu Hämeenkylän koulu. Kahden koulun rakentamishankkeen kokonaisbudjetti on 32,5 miljoonaa euroa. Yhteishankkeeseen kuuluvat Vantaan kaupungin lisäksi NCC Suomi Oy sekä Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä.

Hankkeen etenemistä voi seurata koulun nettisivuilla: www.sivistysvantaa.fi/uusirajatorppa

Julkaistu: 1.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter