Rakenna omannäköisesi opinnot Vantaalla - hae lukioihin tai ammatilliseen koulutukseen!

Peruskoulun jälkeen lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakevilla on vielä hetki aikaa pohtia valintojaan tulevan opiskelupaikan suhteen. Yhteishaun sähköisen hakulomakkeen voi täyttää 13.3. klo 15.00 saakka osoitteessa opintopolku.fi.

Vantaalla voi hakea yhteishaussa ammattiopisto Variaan, viiteen suomenkieliseen lukioon (Lumon, Martinlaakson, Sotungin, Tikkurilan ja Vaskivuoren lukiot) sekä ruotsinkieliseen Helsinge gymnasiumiin.

Monipuolisia opintoja nykypäivän oppimisympäristöissä

Vantaan ammattiopisto Variassa voi opiskella noin 30 eri ammattiin lentokoneasentajasta levyseppähitsaajaan. Opetusta tarjotaan neljässä eri toimipisteessä kehäradan läheisyydessä. Vantaan kuuden lukion kurssivalikoima on monipuolinen kiinan kielestä robotiikkaan. Lukioiden vahvuuksia ovat myös kansainvälisyys ja opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri.

‍Opetusta, oppimista ja oppimisympäristöjä kehitetään Vantaan lukioissa ja Variassa aktiivisesti vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Vantaalla kokeillaan ja kehitetään rohkeasti digioppimisen mahdollisuuksia, hyödynnetään virtuaalilaseja ja opetetaan ohjelmointia ja robotiikkaa.

Lukioissa on otettu käyttöön helposti muunneltavia ja viihtyisiä oppimistiloja joista on tullut erityisen suosittuja opiskelijoiden keskuudessa. Variassa tarjotaan yksilöllisiä, monipuolisia ja käytännönläheisiä oppimistapoja.

Kielten opiskelua ja kansainvälisyyttä

Vantaalla tehdään aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Opintojen aikana tarjoutuu paljon mahdollisuuksia vierailla tai opiskella ulkomailla, tutustua eri maista tuleviin opiskelijoihin ja oppia kieltä ja kulttuuria. Vantaan ammattiopisto Variassa ulkomaanjaksot voivat suuntautua Euroopan lisäksi vaikka Etelä-Koreaan tai Kiinaan. Ulkomaille tehdään opintomatkoja tai voi lähteä pidemmiksi jaksoiksi tekemään töitä osana opintoja.

Vantaan lukioissa opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua vaihtoon tai lyhyemmille matkoille ympäri maailmaa. Lukioilla on mm. Ranskassa, USA:ssa ja Etiopiassa ystävyyskouluja joiden kanssa vieraillaan ja tehdään opiskelijavaihtoa. Lukioissa voi myös opiskella monipuolisesti eri kieliä englannista espanjaan ja kiinasta latinaan. Jos opiskelu kokonaan englannin kielellä kiinnostaa, tämä on mahdollista Vantaan IB-lukiossa.

Yksilöllisiä koulutuspolkuja

Sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa on mahdollisuus rakentaa opintojen sisältöä oman kiinnostuksen mukaan.

Lukiossa opiskelu on yleissivistävää ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Lukio-opintojaan voi suunnata oman kiinnostuksensa mukaan joko hakemalla lukioiden erityislinjoille tai valitsemalla itseään kiinnostavia sisältöjä lukioiden monipuolisesta kurssitarjonnasta. Erityislinjoille hakemalla voi suunnata opintojaan luonnontieteisiin, urheiluun, mediaan, teatteriin tai musiikkiin ja tanssiin tai suorittaa kansainvälisen IB-tutkinnon. Myös yleislinjalla opiskeleva voi valita itselleen runsaasti kursseja oman lukion erityispainotusten mukaan. Vantaan lukiot ovat ensimmäisten joukossa Suomessa tarjonneet mahdollisuuden opiskella robotiikkaa ja ohjelmointia ja robotiikan kursseja onkin tarjolla kaikissa lukioissa.

Vantaan ammattiopisto Variassa opiskelijan kanssa suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, joka mahdollistaa sen, että voi opiskella itselleen sopivalla tavalla ja vauhdilla. Tarjolla on yhä monipuolisempia tapoja opiskella. Opinnoissa hyödynnetään esimerkiksi pelillisyyttä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, kuten ajosimulaattoria logistiikan opinnoissa. Opiskelu on käytännönläheistä ja työtehtäviä harjoitellaan mahdollisimman paljon työpaikoilla. Opintopolut ovat aina opiskelijansa näköisiä ja opintoja voi suunnata omien tavoitteiden mukaan esimerkiksi yrittäjyyteen tai hioa taitojaan huippuosaajaksi Taitaja-kisoihin.

Lukio vai ammatillinen? Kaksoistutkinnolla voit valita molemmat

Valkolakin ja ammattiopinnot voi yhdistää suorittamalla kaksoistutkinnon. Variassa voi suorittaa kaksoistutkinnon kaikilla opiskeltavilla aloilla. Ammatillisen perustutkinnon ohella opiskellaan lukiokursseja Sotungin etälukion kautta. Ylioppilaslakin saadakseen tulee suorittaa neljä pakollista ylioppilaskoetta. Kaksoistutkinto vaatii työtä ja motivaatiota, mutta opintoihin ja niiden suunnitteluun saa myös tukea ja ohjausta Varian ja etälukion henkilökunnalta. Helsinge gymnasiumissa on myös mahdollista opiskella lukio-opintojen ohessa merkonomiksi kolmoistutkinnolla, johon sisältyy liiketalouden perustutkinto, koko lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto.

Yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen 20.2.-13.3.2018

Vantaalla voi hakea yhteishaussa Vantaan ammattiopisto Variaan, Helsinge gymnasiumiin, Lumon lukioon, Martinlaakson lukioon, Sotungin lukioon, Tikkurilan lukioon ja Vaskivuoren lukioon. Lisäksi Vantaan alueella on yhteishaussa paikkoja auki myös Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa, TTS Työtehoseurassa ja steinerlukiossa.

Lisätietoa peruskoulun oppilaanohjaajilta, opintopolku.fi, sekä Vantaan yhteishakusivuilta www.sivistysvantaa.fi/yhteishaku

Julkaistu: 6.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter