Opetuslautakunta päätti varhaiskasvatusmaksuista

Opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 12.3. varhaiskasvatuspalvelun maksuja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa indeksitarkistus 1.8.2018 lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 23.11.2017 ilmoituksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistetuista tulorajoista ja maksuista. Ilmoituksessa maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan ja kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu laskee 290 eurosta 289 euroon. Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan indeksitarkistuksen Vantaan varhaiskasvatuspalveluissa.

Lisäksi opetuslautakunta päätti nykyisen, enintään 20 tuntia viikossa käytettävän varhaiskasvatuksen maksun alentamisesta. Päätökseen lisättiin pöytäkirjalausuma. Lautakunta päätti, että maksu on 50 % perheen nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Lisäksi käyttöön otetaan uusi maksu, joka koskee varhaiskasvatusta yli 20 tuntia, mutta enintään 25 tuntia viikossa. Tämän vaihtoehdon maksusi hyväksyttiin 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Lautakunta päätti lisätä pöytäkirjalausumana: Pidemmällä tähtäimellä Vantaan tulisi selvittää mahdollisuuksia tuntiperusteiseen laskutukseen. Maksuluokan yli 25h, enintään 30h viikossa käyttöönotto olisi askel kohti sitä ja toimisi kannustimena nelipäiväsen hoitoviikon käyttöön.

Uuden maksuportaan valmistelu liittyy kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseen 1.8.2018 alkaen. Elokuun alusta alkaen Vantaa ei rajaa varhaiskasvatuspalvelua, vaan kaikilla vantaalaislapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Uusi maksuporras lisää asiakasperheille vaihtoehtoja lapsen varhaiskasvatuksen käyttöön. Lautakunta päätti tammikuun kokouksessa uuden maksuportaan valmistelusta.

Varhaiskasvatuspalvelun muutoksesta johtuen opetuslautakunnan päätettäväksi esitettiin uudet osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet. Lautakunta päätti esitetyn mukaisesti, että osapäiväistä ryhmämuotoista varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) järjestetään jokaisella alueella tarpeen mukaan neljä tuntia päivässä.

Osaviikkoisena, enintään 20 tuntia viikossa, varhaiskasvatusta tarjotaan jokaisella alueella kunkin toimintayksikön käytettävissä olevan henkilöstö- ja tilakapasiteetin mukaan.
Osa-aikaista varhaiskasvatusta voidaan järjestää myös kokopäiväryhmien yhteydessä.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Vantaan kaupungin lausunnot lukiolain ja ylioppilastutkinnon järjestämislain esityksiin. Lisäksi lautakunta käsitteli Vantaan kaupungin lausunnon varhaiskasvatuslain esitykseen. Lautakunta hyväksyi lausunnon esittelijän tekemällä lisäyksellä ja lautakunnan lisäyksellä. Lausuntoon lisättiin henkilöstön mitoitusta käsittelevään kohtaan: ”Vantaan kaupunki pitää kannatettavana lakiehdotuksen perusteluosassa esitettyä yhden ryhmän määrittelytapaa alle 3v lasten osalta. Sen sijaan yli 3v lasten osalta ryhmämäärittely voi olla joustavampaa.” Lautakunta lisäsi lausunnon varhaiskasvatusoikeutta käsittelevään kohtaan: ”Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan uudessa varhaiskasvatuslaissa kaikille lapsille tulisi taata oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.”

Lautakunnalle annettiin lisäksi selvitys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä Vantaalla. Opetuslautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 – 2019 esityksen mukaisesti. Lautakunta vahvisti suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodelle 2018-2019.

Lisäksi lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Rajatorpan koulun hankesuunnitelman ja Kaivokselan II päiväkodin tavoitehinnan korotuksen. Korotuksen on jo hyväksynyt tekninen lautakunta 13.2.2018.

Opetuslautakunnan esityslista ja pöytäkirja löytyvät osoitteesta paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter