Uuden Hämeenkylän koulun suunnittelu käynnistyy – tervetuloa ideailtaan!

Hämeenkylän uusi koulurakennus eli #uushämis on suunnitteilla Hämeenkylän koulun tontille osoitteessa Varistontie 3. Uudesta koulurakennuksesta laaditaan nyt hankesuunnitelmaa, joka viedään kaupungin teknisen ja opetuslautakunnan päätettäviksi kesäkuussa, ja tämän jälkeen koululle on tarkoitus hakea rakennuslupaa loppuvuodesta 2018. Tavoitteena on, että koulu valmistuisi vuonna 2020.

Uudesta Hämeenkylän koulusta suunnitellaan vuosiluokkien 1–9 yhtenäiskoulua. Koulu järjestää oppilaille ja huoltajille sekä muille alueen asukkaille ensimmäisen ideaillan keskiviikkona 16.5. kello 18–20 Hämeenkylän koulun väistötiloissa Sanomalassa, osoitteessa Sanomatie 1, Vantaa. Tilaisuudessa asukkaat osallistuvat työpajatyöskentelyssä uuden koulun suunnittelun kommentointiin. Tilaisuudessa hankesuunnitelmaa havainnollistetaan 3D-pienoismallilla, kerrotaan suunnittelu- ja rakentamishankkeen aikaisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä uuden pedagogiikan toteuttamisesta uusissa tiloissa.

Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen hankkeeseen jatkuu hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Seuraavat infotilaisuudet oppilaille ja huoltajille järjestetään syyskuussa.

Ensimmäiset uutta oppimisympäristöä täysin tukevat koulurakennukset

Suunnitteilla olevat tilat tukevat uutta oppimiskäsitystä. Tilat suunnitellaan pedagogisten tarpeiden pohjalta niin, että ne ovat muunneltavissa eri käyttötarpeisiin ja opetustilanteisiin. Tarkoituksena on, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten opetusryhmien muodostamiseen. Ne ovat kaupungin ensimmäiset uutta oppimisympäristöä täysin tukevat koulurakennukset, joissa tilojen monikäyttöisyys, muunneltavuus ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ovat keskiössä.

Kouluhanketta suunnitellaan ns. allianssimallilla, jolla on tehty Suomessa etenkin suuria infrahankkeita. Allianssissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta jakaen hyödyt ja riskit. Toteutusta ohjataan erilaisin kannustimin, ja tarvittaessa sanktioin, kohti laadullisia, ajallisia ja kustannustavoitteita. Vantaan kumppaneina toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy.

Julkaistu: 9.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter