Opetuslautakunta päättää esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten työ- ja loma-ajoista

Opetuslautakunta saa päätettäväksi kokouksessaan 1.10. Vantaan esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden sekä ammattiopisto Varian työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 – 2020.

Huoltajille, oppilaskuntien hallituksille, opiskelijakunnille ja koulun/oppilaitosten henkilökunnalle toteutettiin syksyllä 2018 kysely kahdesta erilaisesta työ- ja loma-ajat-ehdotuksesta. Kyselyn tulosten perusteella suomenkielisen perusopetuksen kouluihin ja lukiokoulutuksen oppilaitoksiin esitetään työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2019 - 2020 siten, että opetus alkaisi torstaina 8.8.2019, syysloma on viikon mittainen (vko 42), joulun ajan loma kaksi viikkoa ja talviloma perinteisesti viikon mittainen (vko 8). Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyisi torstaina 13.2.2020. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetuksessa noudatettaisiin muutoin samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetuksessa lukuun ottamatta mahdollisia lauantaityöpäiviä. Ammattiopisto Variassa lukuvuosi alkaisi 1.8.2019 ja päättyisi 31.7.2020. Ruotsinkielisten koulujen työ- ja loma-ajat päätetään opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa.

Lautakunta päättää ryhmäperhepäiväkoti Villivarsan lakkauttamisesta. Villivarsassa on 12 hoitopaikkaa. Toiminta on suunniteltu päättyväksi Ravurinpuiston päiväkodin valmistuessa marraskuussa 2018. Lasten huoltajille on tiedotettu lakkautusesityksestä eivätkä huoltajat ole vastustaneet lakkautusesitystä. Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät henkilökunnan kanssa valmistuvaan Ravurinpuiston päiväkotiin. Ravurinpuiston päiväkodissa hoitopaikkoja on 68. Päiväkoti sijaitsee Hakunilassa, osoitteessa Kannuskuja 7.

Lautakunta saa tiedoksi kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2017.

Lisäksi lautakunta päättää

  • perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustuksista
  • täyttämättömien virkojen lakkauttamisesta nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella. Varian organisaatiomuutokseen liittyen on todettu tarpeelliseksi lakkauttaa vanhaan organisaatiomalliin perustuvat täyttämättömät virat.
  • nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksymisestä

Esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 27.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter