Opetuslautakunnalle esitetään haettavaksi englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa

Opetuslautakunnalle esitetään päätettäväksi kokouksessa 5.11., että kaupunki hakee järjestämislupaa englanninkielisen lukiokoulutuksen koulutustehtävään. Mikäli Vantaalle myönnettäisiin koulutustehtävä, englanninkielistä lukiokoulutusta varten varauduttaisiin 30 aloituspaikkaan 1.8.2020 alkaen. Aloituspaikkojen sijoittumista suunniteltaisiin erikseen.

Lautakunnalle annetaan selvitys viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Selvitys liittyy maan hallituksen tavoitteeseen lisätä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää niin, että mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta olisi varhaiskasvatuksessa. Vantaalla varhaiskasvatuspalvelut tavoittavat jo tällä hetkellä suurimman osan, 93 %, viisivuotaista lapsista.

Lisäksi opetuslautakunta saa hyväksyttäväksi määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioon opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Lautakunta saa käsiteltäväksi viiden päiväkodin tarveselvityksen ja/tai hankesuunnitelman. Asiat menevät opetuslautakunnan jälkeen teknisen lautakunnan käsittelyyn. Uusien tilojen selvityksiä/suunnitelmia ovat:

  • Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomi (kohta 15)
  • Länsimäen päiväkoti (kohta 16)
  • Rajakylän päiväkodin paviljonki (kohta 17)
  • Korson päiväkodin paviljonki (kohta 18)
  • Kielotien päiväkoti (kohta 19)

Lautakunta saa päätettäväksi perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokat) opiskelijaksi ottamisen perusteet ja opiskelijamäärän vuodesta 2019 alkaen. Lautakunnalle esitetään, että perusopetuksen lisäopetukseen varataan vuosittain enintään 60 opiskelijapaikkaa. Ottamisen perusteeksi esitetään, että nuori on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna, hakija on vantaalainen, hakijan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 6,9 ja hakija ei ole saanut yhteishaussa opiskelupaikkaa lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Perusopetuksen lisäopetus on tarkoitettu nuorille, jotka todennäköisesti tähtäävät opiskelemaan lukioon.

Lautakunta nimeää jäsenet työryhmään sivistystoimen vapaa-ajankäytön tilojen käyttö- ja maksuperusteiden uudistamiseksi. Tavoitteena on uudistaa perusteita aiempaa yhdenmukaisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi, niin että maksuilla saavutetaan tulotavoitteet ja tilojen tarjoamisella kaupungin strategian tavoitteet.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter