Rajatorpan koulu sai Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinnon

Koululaiset pyöräilemässä. Kuvaaja: Pertti Raami

Helsingin seudun ympäristöpalvelut jakoi 7.2. ilmastoseminaarissa palkinnot toimijoille, jotka ovat aktiivisesti ja innovatiivisesti toimineet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä edistäneet seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Rajatorpan koululle myönnettiin alle 18-vuotiaille suunnattu HEIJ – Helsingin seudun ilmastojuniori -palkinto. Koulun toiminnasta nostettiin esiin keskeisenä teemana Kyyditön koulumatka -toiminta. Kyydittömässä koulumatkassa oppilaita on kannustettu tulemaan kouluun muuten kuin henkilöauton kyydillä. Lisäksi Rajatorpan koulun oppilaiden ympäristöraati on ideoinut koulun irtaimiston uudelleenkäyttöä, kun Rajatorpan koulun viereen rakennetaan uutta koulurakennusta.

Ilmastojuniori-palkinnon saajan valinnassa ratkaisevia tekijöitä olivat tekojen uutuus ja innovatiivisuus, monistettavuus sekä esimerkillisyys.

Lue tiedote ilmastopalkinnoista HSY:n sivuilta.
Lue Asukaslehden 4/2018 Kokeilisitko kyyditöntä koulumatkaa -juttu.

Julkaistu: 7.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter