Opetuslautakunnassa päivitetty Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma

Opetuslautakunta saa hyväksyttäväksi kokouksessaan 13.5. Vantaan päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019 alkaen.

Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vastaamaan 1.1.2019 voimaan tulleita kansallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Esityksessä uudeksi Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaksi on päivitetty muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin, toimintasuunnitelmien ja pedagogisen dokumentoinnin, kiusaamisen ennaltaehkäisyn, kehotunnekasvatuksen ja turvataitojen, vuorohoidon sekä varhaiskasvatuksen toimintamuotojen osuuksia. Suunnitelman työstämisessä ja työpajatyöskentelyssä on ollut laajasti mukana varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat kommentoineet suunnitelmaan liittyvää aineistoa kyselyn ja sosiaalisen median kommentoinnin välityksellä.

Opetuslautakunta saa tiedoksi selvityksen digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksesta. Tutkimuksen on toteuttanut Vantaan kaupungille Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus vuosien 2015-2018 aikana. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä esiopetuksessa ja opetuksessa. Sivistystoimi esittelee lautakunnalle tiedoksi perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen esitykset tutkimuksen jatkotoimenpiteistä.

Helsingin yliopiston arviointikeskus esittelee samassa kokouksessa myös selvityksen oppimisen arvioinnin tutkimuksesta. Kaupunki tiedottaa molempien tutkimusten tuloksista lautakunnan päätöstiedottamisen yhteydessä, sen jälkeen kun tutkimukset on esitelty opetuslautakunnalle.

Lautakunta saa hyväksyttäväksi Länsimäen ja Uomarinteen päiväkotien hankesuunnitelman. 192 lapselle varattava Länsimäen päiväkoti on suunniteltu sijoittuvaksi Kehä II:n ja Lahdenväylän risteyksen koillispuolelle osoitteeseen Vartiotie 9b. 128 lapselle varattava Uomarinteen kaksikerroksinen päiväkoti on suunniteltu sijoittuvan Myyrmäkeen osoitteeseen Virtakuja 3, josta purettaisiin Uomarinteen koulun pikkukoulun rakennus. Päivitetty tavoitehinta Länsimäen päiväkodin rakennushankkeelle on 8,5 miljoonaa euroa ja Uomarinteen päiväkodille 6,25 miljoonaa euroa. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen hankesuunnitelmat menevät teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lautakunta saa tiedoksi sivistystoimen vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter