Vantaa kannustaa koululaisia aktiiviseen osallisuuteen

Vantaa kannustaa koululaisiaan aktiiviseen osallisuuteen, mutta tapahtumien poissaoloa varten tulee anoa lupa.

Vantaan koululaiset perusopetuksessa voivat siis osallistua koulupäivän aikana 27.9. kansainväliseen ilmastoviikkoon liittyvään mielenilmaukseen. Koulussa voidaan myös päättää, että opetussuunnitelmaa tukeviin mielenilmaukseen osallistutaan opintoretkenä.

Perusopetuksen opetussuunnitelma kannustaa oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen. Koulu arvioi tapauskohtaisesti, onko mielenilmaus tai muu kansalaisaktiivisuuteen liittyvä tilaisuus opetussuunnitelman mukainen. Mikäli näin on ja oppilas osallistuu toimintaan yksityishenkilönä kouluaikana, huoltajan tulee anoa lupa poissaoloon.

Koulu voi myös järjestää tällaiseen tilaisuuteen yhteisen opintoretken, johon tulee olla huoltajan suostumus. Opintoretki ei ole kuitenkaan velvoittava.

Julkaistu: 23.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter