Opetuslautakunnalle esitetään lisäpanostusta kielten opetukseen suomenkielisessä perusopetuksessa

Opetuslautakunta saa käsiteltäväksi kokouksessaan 8.10. esityksen suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaksi 1.8.2020 alkaen.

Opetuslautakunnalle esitetään, että kaikki suomenkielisessä perusopetuksessa olevat oppilaat saisivat jatkossa kaksi tuntia ruotsin kielen opetusta nykyisen yhden sijaan 9. vuosiluokalla. Lisäksi vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitettaisiin vuotta aikaisemmin, 3. vuosiluokalla. Vapaaehtoisen A2-kielen kielivalikoimaa muutettaisiin niin, että vaihtoehtoina olisivat jatkossa ranska, saksa, espanja ja venäjä. Tällöin ruotsin opiskelumahdollisuus vapaaehtoisen kielen A2-kielivalikoimista poistuisi, mutta mahdollisuudet muiden kielten opiskeluun vahvistuisivat. Aiempaa useampi oppilas voisi opiskella näitä kieliä. Kaikilla Vantaan perusopetuksen oppilailla ruotsi alkaisi kuitenkin kuudennella vuosiluokalla.

Opetuslautakunta saa päätettäväksi Vantaan suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 – 2021.

Opetuslautakunta päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen selvityksen antamisesta kaupunginhallitukselle. Selvityksen on pyytänyt tarkastuslautakunta, ja sivistystoimen osalta selvityksessä kuvataan lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin sekä liikuntamahdollisuuksien lisäämistä ja liikkumiseen kannustamista Vantaalla.

Lautakunta päättää perusopetuksen iltapäivätoiminnan syksyn 2019 avustuksista ja lisäavustuksista iltapäivätoimintaan.

Opetuslautakunta saa tiedoksi kyselyn tuloksen Rajatorpan koulun nimen muuttamisesta. Vapaalan omakotiyhdistys ry on tehnyt aloitteen Rajatorpan koulun nimen muuttamisesta Vapaalan kouluksi. Sivistystoimi on järjestänyt asiasta kyselyn Rajatorpan koulun nykyisille oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle. Kyselyn tuloksena enemmistö oppilaista kannatti nimen säilyttämistä nykyisellään, ja huoltajien ja oppilaiden yhteenlaskettujen äänien perusteella enemmistö (56,5 %) kannatti koulun nimen säilyttämistä ennallaan. Näin ollen ei ole perusteltua lähteä muuttamaan nimeä.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 3.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter