Vantaa lisää ruotsin kielen opetusta 9. vuosiluokalla ja laskee vapaaehtoisen A2-kielen aloitusryhmäkoon 10:een

Opetuslautakunta sai käsiteltäväksi kokouksessaan 8.10. esityksen suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaksi 1.8.2020 alkaen.

Lautakunta päätti, että 1.8.2020 alkaen lisätään yksi tunti viikossa B1-ruotsin kieltä 9. vuosiluokalle. Lisäksi lautakunta päätti, että A2-kielen opetus alkaa jatkossakin 4. vuosiluokalta, ja A2-kielivalikossa ovat nykyiset kielet espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. A2-kielen aloitusryhmäkooksi päätettiin nykyisen 14:n sijaan 10 oppilasta. Päätös syntyi äänestyksen tuloksena äänin 10-3.

Opetuslautakunta päätti Vantaan suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020 – 2021. Työ- ja loma-ajat hyväksyttiin esityksen mukaisesti, ja työajat löytyvät esityslistan kohdasta kahdeksan (§8).

Opetuslautakunta päätti antaa vuoden 2018 arviointikertomuksen selvityksen kaupunginhallitukselle. Selvityksen on pyytänyt tarkastuslautakunta, ja sivistystoimen osalta selvityksessä kuvataan lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin sekä liikuntamahdollisuuksien lisäämistä ja liikkumiseen kannustamista Vantaalla.

Lautakunta päätti jakaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan syksyn 2019 avustuksia ja lisäavustuksia iltapäivätoimintaan esityksen mukaisesti.

Opetuslautakunta sai tiedoksi kyselyn tuloksen Rajatorpan koulun nimen muuttamisesta. Vapaalan omakotiyhdistys ry on tehnyt aloitteen Rajatorpan koulun nimen muuttamisesta Vapaalan kouluksi. Sivistystoimi on järjestänyt asiasta kyselyn Rajatorpan koulun nykyisille oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle. Kyselyn tuloksena enemmistö oppilaista kannatti nimen säilyttämistä nykyisellään, ja huoltajien ja oppilaiden yhteenlaskettujen äänien perusteella enemmistö (56,5 %) kannatti koulun nimen säilyttämistä ennallaan. Näin ollen ei ole perusteltua lähteä muuttamaan nimeä.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 8.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter